Vài lời gửi ông Lưu Bình Nhưỡng

Tư tưởng Hồ Chí Minh dạy cán bộ “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Cũng chưa thấy ông quan tham nào tham nhũng bị pháp luật xử lý đứng trước tòa khẳng định đều học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Khi đào tạo chúng được học, nhưng khi làm việc chúng học một đường làm một nẻo, nghĩa là vì lòng tham chúng đã đi ngược lại tư tưởng của Bác.

Một thực tế là hàng triệu cán bộ, đảng viên thì cũng có vài trăm, vài nghìn kẻ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham lam đi ngược lợi ích của Đảng, của nhân dân. Mặt trái này không chỉ có ở Nhà nước Việt Nam mà ngay cả Pháp, Hàn Quốc… Tổng thống còn tham nhũng phải bỏ tù thì việc đó ở một quốc gia như Việt Nam xẩy ra là không tránh khỏi. Việc đẩy lùi, xóa bỏ các vấn nạn tiêu cực phải có lộ trình, sách lược. Đảng đang quyết tâm, đã, đang và sẽ làm triệt để không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Toàn Đảng, toàn dân đang chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên rất hiệu quả.

Tuy nhiên, Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng “lên cót” “trương gân cổ” giữa nghị trường cho rằng các ông tướng tá bị xử lý chắc hẳn đều khẳng định học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ”.

Trích lời phát biểu của ông một loạt đài báo phản động trong đó có RFA như được mùa tâng bốc ông Nhưỡng, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Các con buôn chính trị, dân chủ cuội, chống cộng cực đoan ùa vào kích động, xuyên tạc, một bộ phận dư luận bức xúc lời của ông, một bộ phận hoài nghi, hoang mang…

Thử hỏi liệu ông đã thật tâm với Đảng, tận hiếu với dân chưa? Ông về Đồng Tâm thì Đồng Tâm vẫn đang be bét đấy!

Xin thưa, xã hội này cũng chưa loạn tiêu cực đến mức ông nói. Là cán bộ viết cũng khó, nói càng khó hơn đấy ông Nhưỡng. Cái loa rè RFA mà đưa lời rồi ca tụng thì cũng biết ông là ai rồi. Đúng không?

Phạm Huy Đức