Thu phí rác sinh hoạt theo kilogam: Cả đất nước sẽ trở thành một bãi rác?

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa đưa ra một đề xuất có thể nói là gây kinh ngạc, đó là thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng rác thải ra, tức cân ký, thải bao nhiêu kg rác thì đóng bấy nhiêu tiền.

Về việc này, tôi xin phản biện lại ông Bộ trưởng như sau:

Thứ nhất, việc thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng sẽ phá hoại động lực thu gom rác. Khi thu phí rác theo khối lượng rác thải ra, không thể tránh khỏi một bộ phận lớn thiếu ý thức bảo vệ môi trường sẽ không trung thực trong khối lượng rác.

Thay vì gom rác lại để giao cho các đơn vị thu gom, để tránh phải đóng nhiều phí, người ta sẽ quăng rác khắp nơi, ném ra đường, quăng xuống ao hồ sông suối, không dại gì mang rác gom vào thùng để chuyển cho các đơn vị xử lý tập trung. Và khi đó, thật khủng khiếp, rác sẽ tràn ngập khắp nơi. Cả đất nước sẽ trở thành một bãi rác.

Thứ hai, nếu thu phí rác thải theo kg, tức tính toán khối lượng đến từng hộ dân, theo từng ngày, sẽ kéo theo hệ luỵ khủng khiếp, đó là một bộ máy cồng kềnh để thực hiện.

Thu phí rác thải theo khối lượng thì đương nhiên phải cân. Không cân thì biết đâu mà tính phí.

Chỉ cần nhìn vào một khu chung cư có 1.000 hộ dân, người dân tự gom rác vào thùng chứa rác chung, sau đó rác sẽ được chuyển cho các đơn vị gom rác đi xử lý. Nay, dân sẽ phải giữ rác tại nhà và các công ty thu gom rác sẽ phải đến từng nhà của 1.000 hộ dân để cân đo đong đếm. Thay vì chỉ phải làm 1 lần, nay sẽ phải làm 1.000 lần.

Cả xã hội có khoảng 30 triệu hộ gia đình, mỗi ngày phải có một đội ngũ đi đến 26,9 triệu hộ gia đình, thực hiện 26,9 triệu lần cân đo rác thải. Như vậy sẽ tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian và nguồn lực của xã hội?

Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra đề xuất tính phí rác thải sinh hoạt theo kg của từng hộ dân, tôi cho rằng không có mục đích gì khác ngoài việc để tăng thu. Nhưng, tăng thu không có nghĩa là tăng hiệu quả. Bởi nó vừa tiêu tốn thời gian, tiền bạc của xã hội, vừa phá hoại động lực thu gom rác thải.

Như thế có nghĩa, đề xuất này không góp phần bảo vệ môi trường mà sẽ gián tiếp phá hoại môi trường. Nhưng, suy cho cùng, nó lại thống nhất với truyền thống thuế phí môi trường thu của dân không nhất thiết dùng để bảo vệ môi trường.

Bạch Hoàn