Tại sao phải b ắt t ạm gi am bà Nguyễn Bích Quy?

(Căn cứ Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì bà Quy đâu có thuộc trường hợp bị bắt tạm giam)—

Bà Nguyễn Bích Quy trong vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway t ử v ong, bị bắt tạm giam có đúng luật không?

Bà Quy bị khởi tố tội danh “Tội vô ý làm ch ết người” quy định tại Khoản 1 Điều 128 Bộ luật hình sự 2015.

***(Điều 128. Tội vô ý làm ch ết người

1. Người nào vô ý làm ch ết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm ch ết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.)***

Khung hình phạt đối với trường hợp này là từ 1 năm đến 5 năm.

Căn cứ Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 thì đ8ây là tội phạm nghiêm trọng (có 4 mức phân loại tội phạm gồm Ít nghiêm trọng – hình phạt cao nhất đến 3 năm, Nghiêm trọng – từ 3 đến 7 năm, Rất nghiêm trọng – từ 7 đến 15 năm, đặc biệt nghiêm trọng – từ 15 năm đến 20 năm ch ung th ân t ử h ình).

***Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 qui định:

1. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.

2. Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 02 năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp:

a) Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm;

b) Không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can;

c) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn;

d) Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội;

đ) Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.****

Đối chiếu trường hợp bà Quy bị khởi tố tội ở mức Nghiêm trọng và các trường hợp bắt tạm giam tại Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì đây không thuộc trường hợp bắt tạm giam mà phải chờ tòa án phán quyết.

Tức bà Quy không : Tiếp tục vi phạm, không bỏ trốn, có nơi cứ trú rõ ràng, không tác động đến việc khai báo của người khác => Không thuộc trường hợp bị tạm giam.

Việc bắt giam bà Nguyễn Bích Quy không tránh khỏi dư luận mạng xã hội dị nghị theo hướng “bắt để ép bịt đầu mối”.

Sự việc không biết ra sao – Hồi sau sẽ rõ!

(FB Trần Đình Dũng)