Công nhận biển Đông là của Trung Quốc xong lại leo lẻo khẳng định không liên quan đến chủ quyền, não trạng của tiến sĩ Việt Nam đây sao?

Liên quan đến những tranh cãi xung quanh cụm từ “South China Sea” xuất hiện trên phông nền của hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 10, TS Nguyễn Hùng Sơn, Phó viện trưởng phụ trách Viện Biển Đông (Học viện Ngoại giao VN), thành viên ban tổ chức hội thảo, khẳng định sử dụng cụm từ này là phù hợp và không có hàm ý gì liên quan đến chủ quyền. Nói thẳng, thà ông đừng phát ngôn thì người ta còn đổ lỗi cho thằng đánh máy, nay học tới tiến sĩ mà phát biểu một câu cùng cực ngu xuẩn biểu sao không mất nước.

Xin nhấn mạnh là cái hội thảo mà các ông tổ chức nó nằm trên đất nước Việt Nam. Nhập gia tùy tục, hội thảo tại Việt Nam, thì phải dùng câu chữ và lịch sử biển đông của Việt Nam vì hầu hết lãnh thổ hướng chính ra biển là hướng đông, do đó tên tiếng Việt của biển này hàm nghĩa là vùng biển Đông Việt Nam.
Biển Đông Việt Nam còn ghi dấu ấn của mình vào văn hóa và lịch sử Việt Nam, thể hiện qua câu tục ngữ “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn; Thuận bè, thuận bạn tát cạn biển Đông”, hay thành ngữ “dã tràng xe cát biển Đông”.

Ông dán cái tên East China Sea vào hội thảo như xát muối vào mặt nhân dân Việt Nam. Đã ngu lại còn viện dẫn quốc tế ra. Ông có nhớ là tay láng giềng xấu chơi đang lăm le liếm cả Biển Đông để khóa cả nước Việt không? Đến cố thượng nghị sĩ Mỹ, J. McCain, khi sang Việt Nam nói chuyện cũng dùng từ East Sea đó! Ông có nhớ,Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc, Phó Đô đốc Viên Dự Bách hồi tháng 9/2015 đã gây sốc khi ngang nhiên tuyên bố “South China Sea (Biển Đông) phải là của Trung Quốc (China) bởi cái tên của nó đã chỉ ra tất cả ”. Học giả bậc tiến sĩ chuyên về biển Đông mà không nhạy cảm và tư duy được thì về vấn đề này thì thôi cất bằng đi chứ không ảnh hưởng đến hàng trăm tiến sĩ trong cả nước.

Đến chịu các bố tiến sĩ ngày nay, về vườn ngay cho dân nhờ!

(TH)