Thuyết â.m m.ưu nào trong vụ Gate way? Giấy không gói được l.ửa?

Vụ trường G.way thực ra rất đơn giản nếu như phía nhà trường xử lý một các khéo léo một chút là bằng cách đến gia đình cháu bé xin lỗi và bồi thường thoả đáng. Gia đình cháu bé sót xa nhưng cũng sẽ chấp nhận cách xử lý này thôi.

Nhưng! Mọi người cứ chọn cách lấp liếm rồi đổ tội lên đầu người khác. Họ là những ai? Chủ trường, ban giám hiệu, cô chủ nhiệm, cô bảo mẫu, nhân viên trong trường, tài xế, bà Quy theo xe đưa rước các bé, các nhân viên y tế, các bạn học cùng lớp….. Một sự thật rất nhiều người biết như thế mà người xử lý khủng hoảng định lấp liếm đổ tội cho một người thấp cổ bé họng nhất chịu trận.

Tại sao họ làm vậy?

Có thể họ sợ trách nhiệm về cái chết của bé sẽ làm ảnh hưởng đến dây mơ rẫy má và công danh thăng tiến của họ. Có lẽ họ nghĩ họ có tiền, có quyền nên họ có thể dùng tiền và quyền để lái vụ án đi theo hướng có lợi cho họ. Vậy bao con người liên quan biết và chứng kiến sự việc đều im lặng chấp nhận để họ đổ tội lên đầu bà Quy hay sao? Lương tâm họ ở đâu, đạo đức họ ở đâu mà họ lại im lặng để cho một người bị oan ức như vậy? Họ sẽ sống ra sao khi lương tâm họ bị cắn rứt.

Vụ việc đang được các bên lợi dụng để đưa nó lên một tầm cao mới. Th.ủ đoạn ch.ính tr.ị để hạ bệ nhau cả thôi. Cũng vì sợ bị liên luỵ mà họ cố tình lái nguyên nhân tử vong sang hướng khác nhằm tránh bất lợi cho họ. Người tính không bằng trời tính. Trong lúc bối rối họ để hở bao nhiêu kẽ để một người bình thường cũng biết họ đang làm càn.

Khi nhiều bài báo với những chứng cớ buộc tộ rõ ràng thì chuyện sẽ còn lắm cái hay.

Công an vào cuộc điều tra nhưng đưa ra kết luận thiếu logich thì ai tin. Người ở trên cao đang đứng nhìn lũ tiểu iêu đang lăng xăng chạy chọt thế nào rồi cười thầm trong bụng.

Khôn quá hoá ngu là thế. Cứ lấy giấy mà gói lửa thì sẽ bỏng tay thôi, coi chừng cháy cả sự nghiệp như chơi. Ai đang diễn, ai đạo diễn và ai đang xem diễn thế nào hồi sau sẽ rõ. Phải chăng mùi ch.ính t.rị đã nồng nặc trong đó?

Nguồn: FB 

(Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, BBT chuyển tải đến bạn đọc để có góc nhìn đa chiều)