Xin đừng “đảo lộn nhận thức” về chi ê’n thắng Bạch Đằng, như lời của GS Vũ Minh Giang!

Việc vừa rồi đã phát hiện ra 27 cọc gỗ ở Cao Quỳ (Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải phòng), các nhà khoa học lịch sử và khảo cổ đã trực tiếp đến xem thực địa và nghiên cứu; tại đó nhiều ý kiến nhận định ban đầu đã được nêu ra, nhưng chú ý nhất là ý kiến của gs ts Vũ Minh Giang và gs Lê Văn Lan.

Gs Vũ Minh Giang cho rằng: “đây là phát hiện cực kỳ quan trọng, khiến chúng ta có nhận thức mới, thậm chí đảo lộn nhận thức về trận Bạch Đằng”. (!?)

Gs Lê Văn Lan nói: “Việc phát hiện thêm bãi cọc tại Hải Phòng, cho thấy trận Bạch Đằng không chỉ là một trận đánh, mà có thể là một chiến dịch có quy mô lớn”. (?!)

Hai ý kiến đó khác nhau về cách nói, nhưng về tổng thể cũng có thể được coi là một, khi đề cập đến chiến thắng Bạch Đằng của quân dân nước Việt lần thứ ba, đối với quân Nguyên Mông (1288).

Tuy nhiên, phát biểu của ông Vũ Minh Giang xem ra không ổn, khi cho rằng việc này “thậm chí đảo lộn nhận thức về trận Bạch Đằng” (!?). “Đảo lộn” là gì? Nghĩa là nhận thức ngược lại về sự kiện chiến thắng Bạch Đằng mà sử sách đã ghi và nó luôn tồn tại trong tâm thức của người Việt về sự kiện đó hay sao? Kết qủa nghiên cứu chắc sẽ “giải mã” dần tầm vóc của nó, chứ không thể nào “đảo lộn nhận thức” về chiến thắng đó được. Bởi đó là sự kiện có thật, những phát hiện của ngành khảo cổ, là bổ sung, minh chứng cho sự kiện đó có cơ sở thực tế, làm rõ thêm nhận định, đánh giá về quy mô, tầm vóc của nó; chứ không thể “đảo lộn nhận thức” về sự kiện đó được.

Không thể “lộn lại” nhận thức về việc đó được! Thiết nghĩ, đây là một phát biểu rất vội vàng, có phần hồ đồ và sai lầm của một nhà “khoa học lịch sử”! Trong khi đó, gs Lê Văn Lan đã nhận định ban đầu về việc này, một cách rất cẩn trọng, như trong phát biểu của ông. Nghĩa là việc phát hiện này, có thể bổ sung đầy đủ hơn về tầm vóc của chiến thắng Bạch Đằng, “không chỉ một trận đánh, mà một chiến dịch có quy mô lớn”.

Nhân việc này, lại nhớ đến phát biểu của ông Giang cho rằng: “Mỹ là bên thứ ba” trong cuộc kháng chiến chống xâm lược và tay sai, của nhân dân Việt nam, mới thật sự là “đảo lộn nhận thức” về cuộc chiến đó. Hay ông Dương Trung Quốc cho rằng: “liên quân Pháp_ Bồ không có ý định đánh chiếm Đà nẵng, xâm lược VN. Mà mượn đường đánh sang Vân nam, TQ”….vv. Như thế mới là “đảo ngược nhận thức” các nhà sử học thông thái ạ ! Người dân thường còn có nhận thức rằng: “một sự bất tín, vạn sự bất tin”, hay “lời nói gói Vàng” đấy, huống chi là những tskh, gs đủ các loại “bằng cấp danh gia” nhé !

Mong sao các nhà khoa học lịch sử, khảo cổ học sớm làm rõ thêm quy mô, tầm vóc của Chiến thắng Bạch Đằng (1288), để người dân Việt càng tự hào hơn, về tài trí thông minh và quyết tâm của tổ tiên ta trong chống giặc, giữ nước. Xin đừng “đảo lộn nhận thức” đó về Chiến thắng Bạch Đằng, như lời của ông Vũ Minh Giang !

(Nguồn: Nguyễn Ran)