Việt Tân đòi Bộ trưởng Bộ xây dựng từ chức sau vụ Đoàn Thanh tra sai phạm ở Vĩnh Phúc – Lý luận thật trẻ con

Nhân vụ việc Đoàn Thanh tra thuộc Bộ Xây dựng sai phạm, vòi tiền ở Vĩnh Phúc; Việt Tân kêu gào đòi Bộ trưởng Bộ Xây dựng từ chức; lão chăn bò cho rằng: đó là lý lẽ của con trẻ:

1. Phải khẳng định rằng: vụ việc xảy ra ở Vĩnh Phúc, Đoàn Thanh tra là những kẻ chấp pháp nhưng lại phạm pháp, vi phạm nghiêm trọng Luật pháp Việt Nam, gây phẫn nộ trong dân chúng, bôi nhọ hình ảnh của người cán bộ, đảng viên; rồi đây chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật! Tuy nhiên, ở bất kỳ một quốc gia nào thì ai sai, ai phạm pháp thì kẻ đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bộ Xây dựng có quy chế làm việc, có nguyên tắc công vụ rõ ràng và không ai cổ súy cho tiêu cực tham nhũng cả!

2. Đương nhiên, sau việc này thì người có thẩm quyền cũng chịu trách nhiệm liên đới, mà trước tiên là người quản lý trực tiếp của những vị “quan tham” đó vì đã không giáo dục, quán triệt cán bộ cấp dưới nghiêm minh, để xảy ra sai phạm đáng tiếc! Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng thế, nhưng ông ấy không thể “nắm tay cả ngày”; rất khó để theo từng con người cụ thể mà phải cậy nhờ đến các Vụ, Cục quản lý trực tiếp nhân viên của mình!

3. Nếu cứ nhân viên sai phạm thì Bộ trưởng phải từ chức, vậy thì chắc chắc chắn là chẳng có vị Bộ trưởng nào trên thế giới có thể tại nhiệm quá 6 tháng! Và cái loại Tây không ra Tây, ta không ra ta như cái lũ “người Mỹ nói tiếng Việt” nên lo cho thân mình, lo cho nước Mỹ; chớ c ắn c àn, s ủa đ ổng. Coi chừng vô công, rồi nghề, ăn hại sẽ bị TT Donal Trump t ống c ổ ra đảo!