Trần Bắc Hà, thần thánh nào cứu được ông?

Tương truyền, khi còn “hô phong hoán vũ”, Trần Bắc Hà rất “tín” đi chùa cầu Phật, công đức xây chùa. Ông ta bỏ hàng nghìn tỷ đồng xây chùa chiền ở khắp nước rồi cũng quy y cửa Phật, phát tâm cúng dường. Lớn nhất, có thể kể đến chùa Thiên Hưng ở quê nhà Bình Định với vốn đầu tư lên đến 780 tỷ đồng. Nếu tính về mức độ “đầu tư” cho vấn đề tâm linh, Trần Bắc Hà cũng thuộc hàng đứng đầu ở Việt Nam đương thời.

Nhưng, cầu Phật phải có tâm, tâm không trong thì mọi sự công đức sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ban đêm cầu Phật mà ban ngày nghĩ cách tham ô bao nhiêu tiền, cướp của người này, ăn chặn của người kia thì mọi sự cầu nguyện sẽ trở nên vô nghĩa. Và sự thực đã chứng minh, dù ủng hộ hàng nghìn tỷ cho việc xây đền, chùa nhằm “hối lộ” thánh thần,một khi đã không phải là “người tử tế” thì cuối cùng chẳng thánh thần nào có thể cứu được ông ta cả.

(Theo FB)