Thuốc ung thư Trung Quốc làm từ thịt bào thai cho thấy với Tàu, sự căm ghét, khinh bỉ và ghê tởm là chưa đủ tận cùng!

Thuốc làm từ thịt người xuất xứ Trung Quốc cho thấy điều gì?

Nó cho thấy dù chúng có tư tưởng có Đại Hán, có lớn có mạnh thế nào chăng nữa thì xã hội ấy vẫn chỉ là một xã hội mông muội, rừng rú và mọi rợ. Thứ văn minh của cái gọi là “thuốc làm từ thịt người” là thứ văn minh thú vật!

Nó cho thấy nền tảng xã hội Trung Quốc không hề được cải thiện. Dù có tuyên bố Trung Hoa vĩ đại thì càng ngày những giá trị căn bản càng mục ruỗng, con người tha hoá, độc ác, bất chấp tất cả những lề lối căn bản, chà đạp tất cả mọi chuẩn đạo đức tối thiểu vì nhu cầu cá nhân.

Nó cho thấy xã hội Trung Quốc là một xã hội cần dè chừng hơn là học hỏi, cần thận trọng hơn coi là bạn tốt, cần lấy làm ví dụ để tránh xa hơn nhắm mắt đi vào vết xe đổ.

Nó cho thấy, với Tàu, sự căm ghét, khinh bỉ và ghê tởm là chưa đủ tận cùng.

(Theo FB)