Thời mà sư thích uống rượu và d.âm ô đã được Đức Phật dự báo trong “Kinh Pháp Di.ệt T.ận”?

Sư Toàn đã xin xả giới, hoàn tục nhưng vẫn muốn giữ lại tài sản mà Phật tử cúng giường (có người ước tính khoảng 300 tỷ) sau cáo buộc có hành vi d.âm ô nữ phóng viên.

Xin giới thiệu về “Kinh Pháp Diệt Tận” để thấy lời của Đức Phật từ hàng ngàn năm trước đến nay vẫn đúng từng chi tiết. Sau đây là 1 số đoạn trích “Kinh Pháp Diệt Tận”:

“Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược á.c thế, m.a đạo sẽ rất thịnh hành, m.a qu.ỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc ph.á h.oại giáo pháp của ta.

Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; gi.ết hại sinh vật th.am đắm mùi vị; không có lòng từ, thường mang s.ân h.ận, đ.ố k.ỵ lẫn nhau”.

Đức Phật cũng dự đoán, vào thời mạt pháp, các ác tăng sẽ: “Chặt cây đốt phá núi rừng, s.át h.ại chúng sanh không chút từ tâm”.

Và: “Những nam nô trở thành các tỷ-khưu và nữ tỳ thành tỷ-khưu ni không có đạo đức, dâm loạn dơ bẩn, không cách biệt nam nữ”.

Rồi: “Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta, xin làm sa-môn nhưng không tu giới luật. Giữa tháng cuối tháng tuy có tụng giới, nhưng chỉ là trên danh nghĩa”.

“Cho dù vẫn còn có người tụng kinh, nhưng họ lại không hiểu câu văn. vẫn khăng khăng cho họ là đúng, tự phụ, kiêu căng mong cầu danh tiếng, ra vẻ tao nhã để mong cúng dường”.

Ngài cũng dự báo về sự nổi giận của thiên nhiên: “Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau không phân quý tiện, chìm đắm, trôi nổi như cá rùa kiếm ăn”.

Đức Phật cũng khẳng định: “Vào lúc ấy, sẽ có các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đức, được mọi người kính trọng tiếp đãi., họ đều giáo hóa bình đẳng.

Những người tu đạo này thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn ách. khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh tượng.

Họ thường làm công đức, hết lòng từ bi làm lành, không hại kẻ khác. hy sinh giúp đỡ không tự lợi mình , thường nhẫn nhục nhân hòa”

Tuy nhiên: “Nếu có những người như vậy, thì các tỷ-khưu tà ma đều ganh ghét họ, ma quỷ sẽ nổi ác phỉ báng, xua đuổi trục xuất các vị tỷ-khưu chân chính ra khỏi tăng viện. Sau đó, các tỷ-khưu ác ma này không tu đạo đức, chùa chiền tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy.

Do không chăm sóc bảo trì, chùa chiền trở thành hoang phế và bị lãng quên, các tỷ-khưu ác ma sẽ chỉ tham lam tài vật tích chứa vô số của cải không chịu buông bỏ, không tu tạo phước đức”.

Kinh này Đức Phật thuyết 3 tháng trước khi nhập diệt. Những dự báo của Ngài không chỉ đúng với những gì đang diễn ra ở Việt Nam mà cả nhiều nước khác như Thái Lan, Trung Quốc về hiện trạng sư thích chùa to, mặc cà sa lộng lẫy, đi xe đẹp, thích ăn nhậu, và ham mê tửu sắc…

Trong Kinh, Đức Phật nói với ông An-na: “Hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh nầy, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được”.

Theo FB Trần Trọng An