Thất vọng với anh Nhân!

Dù không kỳ vọng nhiều khi anh về nhậm chức đô trưởng Sài thành, nhưng với những gì anh đã nói, đã làm thì em thất vọng với anh quá anh ơi..

Sài Gòn kẹt xe liên miên, ngập lụt quanh năm, mà chỉ nghe anh nói xây dựng thành phố thông minh. Thủ Thiêm hai mươi năm chưa dứt tiếng kêu than mất đất, lại thấy anh chỉ đạo xây nhà hát giao hưởng ở đó.

Cán bộ lãnh đạo thành phố nhúng chàm cả loạt chưa thấy xử lý ai, chỉ thấy anh chỉ đạo quân đội, công an lập kế hoạch bảo vệ cán bộ lãnh đạo trên mạng xã hội.

Thưa anh, anh cứ chỉ đạo làm sao Sài Gòn bớt kẹt xe, giảm ngập lụt, dân Thủ Thiêm được trả lại những gì bị cướp thì khi đó 10 triệu người dân Sài Gòn là 10 triệu nhà hát ca tụng anh, là 10 triệu hiệp sỹ bảo vệ anh và các đồng chí của anh. Còn không thì, không ai bảo vệ được anh đâu anh ạ.

Anh đã từng nói: Tôi không gạt bà con. Tôi tin anh nói thật và vẫn chờ anh làm thật.

(Theo Pham Xuan Can)