Tặng quà ấm chén, cờ quạt khi cả nước vật lộn với Covid-19, sao không ai ngăn Hải Phòng?

Đây là tấm ảnh báo Thanh niên chụp một căn nhà ở Hải Phòng, nơi Ủy ban TP định chi 269 tỷ tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén và lá cờ nhân 65 năm giải phóng TP!

Bà Phạm Chi Lan bảo rằng “Kỷ niệm thành lập thì thiếu gì cách làm ý nghĩa, thiết thực. Sao lại tặng quà ấm chén, cờ quạt trong khi cả nước đang vật lộn trong khó khăn vì dịch Covid-19? Phản cảm, phô trương, lãng phí”

.

Bà Lan bức xúc “Tiền này là tiền ngân sách nhà nước, một phần do người dân đóng từ thuế. Nay cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng, khó khăn sao lại không mang ra hỗ trợ, lại đi tặng quà nhau vô bổ như thế?

Còn chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long đặt vấn đề có hay không việc lợi dụng tặng quà vì những mục đích, động cơ thiếu trong sáng để vụ lợi: “Tặng quà thông qua mua bán vậy có đấu thầu công khai không, mua với giá 500.000 đồng hay bao nhiêu? Và liệu có hay không việc chiết khấu hoa hồng cho nhau?”, ông Long nói.

Riêng mình, tôi nghĩ nếu ở trên không ngăn Hải Phòng làm chuyện tào lao này thì thật là lạ lùng!?

Theo FB Hà Phan