Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 4/2018

 Trong 10 ngày giữa tháng 4/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 146.039.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Bạn đọc ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc