Viện kiểm sát ơi, tòa án ơi, Tướng Vĩnh ơi, răng rứa hè?

Việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ dành cho các bị cáo trong đường dây đa’nh b.ạ.c nghìn tỷ nghe chẳng lọt tai chút nào. Dù các cựu tướng chối đây đ.ẩ.y, nhưng khó có thể nghĩ rằng ông Nguyễn Văn Dương bịa ra việc đưa 27 tỷ + 1,75 triệu USD + chiếc đồng hồ Rolex 7000 USD cho cựu trung tướng Vĩnh và hàng chục tỷ đồng cho cựu thiếu tướng Hóa.

Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo đưa hối lộ dẫn đến việc “lờ” đi hành vi nhận hối lộ của 2 ông tướng. Lý do được đưa ra là không đủ chứng cứ, rằng khi nào có đủ chứng cứ sẽ xem xe’t sau. Nhận hối lộ có thể bị kê’t a’n t.ử hình. Từng là Thủ tưởng cơ quan cảnh sa’t điều tra Bộ công an, đương nhiên ông Vĩnh thừa mưu kế để tra’nh tội, nhưng mưu kế ở đây chỉ việc chối phăng là xong.

Cuối cùng, cơ quan công tố xem xe’t x.ử lý hành vi của ông Vĩnh “mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại khoản 3 điều 281 bộ luật Hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can được quy định tại điều 7 bộ luật Hình sự thì hành vi phạm tội của Phan Văn Vĩnh được áp dụng x.ử lý theo điểm a khoản 2 điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017” (dẫn theo Thanh Niên).

Sau khi áp dụng thêm một loạt các tình tiết giảm nhẹ, mức phạt được đề nghị là từ 7 năm đến 7 năm 6 tha’ng tù.

Như rứa là răng hè ?

Khoản 3 điều 281 ghi : “Phạm tội gây hậu quả rất n.g.h.i.ê.m trọng hoặc đặc biệt n.g.h.i.ê.m trọng, thì bị phạt tù từ 10 đến 15 năm”.

Còn khoản 2 điều 356 ghi : “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Gây thiệt h.ạ.i về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng”.

Cơ quan điều tra nói chưa đủ căn cứ để xác định ông Vĩnh (và ông Hóa) hưởng lợi cá nhân trong đường dây đa’nh b.ạ.c nghìn tỷ này. Cũng không thấy nói các ông ấy gây thiệt h.ạ.i gì, nên chỉ áp dụng mức phạt phạm tội “có tổ chức” (điểm a), nó chỉ tương đương với việc phạm tội gây thiệt h.ạ.i dưới 1 tỷ đồng (điểm c).

Việc “lợi dụng chức vụ quyền hạn” của tướng Vĩnh để bảo kê đường dây đa’nh b.ạ.c kia gây hậu quả tới đâu ? Viện Kiểm sa’t, Tòa a’n, cơ quan điều tra hãy nhớ cho rõ : Tướng Vĩnh là người đứng đ.ầ.u cơ quan đ.ầ.u não của ngành Cảnh sa’t quốc gia.

Hậu quả mà ông ta gây ra đã làm tan hoang sự n.g.h.i.ê.m minh của cơ quan đ.ầ.u não này, gây mất uy tín, giảm sút sức chiến đấu của lực lượng cảnh sa’t, dẫn đến niềm tin của nhân dân đối với lực lượng cảnh sa’t, nói rộng ra là đối với chế độ bị giảm sút n.g.h.i.ê.m trọng.

Chẳng lẽ không gây thiệt h.ạ.i gì ? Chẳng lẽ mức độ thiệt h.ạ.i do hành vi của ông ta gây ra quy ra tiền chưa đến 1 tỷ đồng sao ? Khôi phục lại tất cả những thứ đó tốn hết bao nhiêu tiền, hỡi Viện, hỡi Tòa, hỡi Đảng hỡi Nhà nước hỡi bàn dân thiên hạ ?

Hoàng Hải Vân