Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Bí thư kiêm Chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát?”

Chiều 8.5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Sau khi lắng nghe các cử tri kiến nghị, thay mặt cho các Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn, tiếp thu những ý kiến tâm huyết trí tuệ của cử tri. Theo Tổng Bí thư, nhiều ý kiến đều tâm huyết, sâu sắc, thể hiện toàn dân lo việc nước, phát huy cao độ tính dân chủ. Về vấn đề mô hình tổ chức chính quyền địa phương như một số cử tri góp ý, Tổng Bí thư cho rằng, đây là vấn đề đã được T.Ư bàn nhiều lần. Một số tỉnh, thành cũng đã tổ chức thí điểm không tổ chức HĐND ở một số nơi. Nhưng thực tế nhân dân là người làm chủ, ở đâu có nhà nước ở đó phải có giám sát của nhân dân. “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát? Ở T.Ư thì Quốc hội giám sát Chính phủ, còn ở địa phương HĐND giám sát hoạt động của chính quyền địa phương” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Từ đó, Tổng Bí thư cho rằng: Cần thực hiện theo đúng nguyên tắc cơ bản ở đâu có chính quyền ở đó phải có giám sát, và quan trọng là làm sao cho giám sát phải thực quyền. “Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND phải gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng, nâng cao chất lượng cán bộ và đại biểu HĐND, đặc biệt làm sao để đại biểu HĐND phải đủ bản lĩnh năng lực trong giám sát” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

(Theo Lao Dong)