ĐBQH

Em hỏi thế có được không, thưa Bộ trưởng?

Chính trị/ Em hỏi thế có được không, thưa Bộ trưởng?

Chiều vào Quốc hội, tính tìm mấy ông ĐBQH thân quen, hỏi han mấy việc cho các đề tài đang quan tâm, nhưng bỗng dưng toàn thấy mấy gương mặt cũ, nhợt nhạt, tự nhiên cụt hứng. Chán, đi về! Thường thì, đầu kỳ họp, các phóng viên QH vẫn...