Quan chức đi xem bóng chuyền mà long trọng hơn đi họp Quốc hội

Cứ thế này thì dân ta kéo nhau lên hành tinh khác ở, chứ sống chung quan chức coi tiền thuế của dân như cỏ rác,… thì khổ lắm.

Trông người mà ngẫm đến ta, Thủ tướng nước Đức, nước Anh và phu nhân đi xem bóng đá vẫn ngồi lẫn vào khán giả bình thường, cũng hò hét, cổ vũ như người dân yêu bóng đá khác. Sao mấy ông quan làng nhàng này lại nghênh ngang, ngạo mạn với trái bóng chuyền đến thế?

Nghĩ lại: Cũng bởi cái đám lâu la trong Ban tổ chức n ịnh t hối, hoặc n ịnh đ ểu. N ịnh đ ểu thế, cho cả nước chửi vuốt mặt không kịp. Chuyến này về cho bọn lâu la đi quét rác, cầm dù che, đánh rửa ấm chén, bưng bê ngay đi.

Nhưng, xét đến cùng cũng do quan trí thấp. Vác cái mông đến mà thấy cấp dưới nó võng lọng, rèm che trướng phủ, là biết ngay chúng nó nịnh đ ểu, phải lập tức gọi chúng đến bắt lột đi, khiêng bàn đi. Đằng này, chắc cũng thích; ngồi chễm chệ rung đùi, ống kính chĩa vào mặt trong rực rỡ cờ hoa.
Nó lú thì chú nó khôn, thằng chồng ngu thì con vợ phải dạy. Các mợ chạy đâu cả rồi mà không dạy chồng cách ăn, cách đi, cách đứng, cách ngồi?

Chả trách đất nước cứ lụn bại vì cái đám võ biền, xôi thịt.

(Nguồn: FB Sương Nguyệt Minh) 

Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả