Trần Vũ Hải bị Chủ tịch thành phố Hà Nội làm cho cứng họng tại Đồng Tâm như thế nào?

Nhân chuyện mọi người đang bàn tán về Trần Vũ Hải, tôi xin kể lại câu chuyện về luật sư này bị Chủ tịch thành phố Hà Nội làm cho cứng họng như thế nào.

Như các anh chị đã biết, ngày 7/7/2017, Thanh tra Hà Nội có tổ chức buổi công bố dự thảo Kết luận thanh tra đất đai tại Đồng Tâm có sự tham gia của Chủ tịch TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung, 17 cơ quan báo chí, đại diện người dân Đồng Tâm, đại diện tổ Đồng Thuận (tất nhiên cụ Kình trốn mất tăm tích dù được mời và ủy quyền cho luật sư Trần Vũ Hải đại diện trong buổi họp. Trong buổi họp, luật sư Trần Vũ Hải có đặt câu hỏi: “Tại sao đất quốc phòng không công khai cho nhân dân được biết?”

Ông Chung trả lời nguyên văn thế này:

“Những gì thuộc bí mật quốc gia thì không cần phải công khai. Ai là người đi bảo vệ đất nước, ai là người cho chúng ta sống trong bình yên? Ai hiểu mảnh đất này để không là không có giá trị? Trên thế giới tất cả đất thuộc về an ninh quốc phòng, tại sao nước Mỹ để cả một bang để trống cho quốc phòng? Bây giờ các anh bảo quân đội không sử dụng phải trả cho dân, nhưng cái giá phải trả cho nền độc lập tự do là thế nào? Mà các anh bảo quân đội phải trả?. Quân đội không bắt buộc phải chứng minh cho người dân chúng tôi phải làm gì trong đó. Các anh không có quyền đó, bởi đó là an ninh quốc gia, dân tộc ta có bao triệu con người phải hy sinh để bảo vệ nền độc lập đó?”

“Đất này dùng cho quốc phòng, là để chúng ta phòng thủ…. những gì thuộc bí mật quốc gia thì không cần phải thông báo, thậm chí đến cấp tôi cũng không biết”.

Thế là anh luật sư cứng họng giữa hội trường hàng trăm người bao gồm các cơ quan báo chí.

(Nguồn: Kinh tế đô thị)