Đừng ảo tưởng xe biển xanh không phải kiểm tra nồng độ cồn

Chiếc xe biển xanh “thông chốt” CSGT ở Hà Tĩnh được xác định là xe chở Bí thư huyện ủy Nghi Xuân. Ông Phan Tấn Linh, Bí thư huyện ủy sau đó phát biểu “Tài xế nghĩ xe biển xanh nên không phải dừng kiểm tr.a”. Một cái tưởng chứa đựng những bất công thực tế. Một cái tưởng không thể tưởng tượng nổi.

Việc thực hiện Luật Phòng ch.ống tác h.ại của rượu bia và nghị định 100 về x.ử ph.ạt nồng độ cồn đang có những diễn biến phải nói là rất tích cực.

Mới tinh, chiếc xe biển xanh “thông chốt” CSGT Hà Tĩnh được xá.c định là xe chở Bí thư huyện ủy Nghi Xuân. Ông Phan Tấn Linh, Bí thư huyện ủy sau đó x.ác nhận tối 14.1, tài xế xe 38A-0729 “nghĩ xe biển xanh nên không phải dừng kiểm tr.a”.

Cũng mới tinh, Công an Ninh Bình đã lập đoàn kiể.m tr.a, tiến hành kiểm tr.a độ.t xu.ất n.ồng độ cồ.n tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong lực lượng trong thời gian 24/24 giờ, đặc biệt là vào các thời gian buổi trưa, buổi tối, đặc biệt đối với các lực lượng thường xuyên tiếp xú.c và giải quy.ết công việc với dân.

Có thể nói, những động thái mới, tích cực đang mang tới kỳ vọ.ng về một thứ lu.ật không chết yểu, kiểu quy định cấ.m hút thuốc, x.ử ph.ạt ph.óng uế nơi công cộng.

Bởi câu chuyện ở Hà Tĩnh với cái tưởng “xe biển xanh không phải dừng để kiểm tr.a” cho chúng ta thấy một sự thật là xe biển xanh được ưu ái quá nhiều. Nhiều đến mức “tưởng” là xe biển xanh thì không bị kiểm tr.a. Sự khiếm khuyết ấy cần và phải được sữa chữa, bằng sự nghiêm minh và công bằng trong thực thi công vụ. Bởi suy cho cùng, biển trắng, biển xanh, biển đỏ…, biển nào cũng có thể gâ.y ta.i n.ạn nếu người ngồi sau tay lái là một ma men. Bởi việc kiể.m tr.a, x.ử lý, không loại trừ xe công, xe tư…, đó chính là lẽ công bằng mà người dân đòi hỏi.

Bởi việc công an kiểm tr.a nồng độ cồ.n công an – những người thực thi công vụ, hàng ngày tiếp xú.c với dân – cũng chính là cách tốt nhất gây dựng hình ảnh và niềm tin. Niềm tin vào sự sự vô tư khách quan của pháp luật. Và hình ảnh ma.ng tính chất nêu gương của thanh gươm và lá chắn.

Việc x.ử lý tùy sắc áo, hay màu biển kiể.m so.át một chiếc xe ấy nói nhẹ, thì là sự ưu ái. Nhưng đó là một sự ưu ái không được quy định trong luật, không thể tồn tại trong thực tế. Bởi làm gì có chuyện xe biển xanh thì đương nhiên không có lỗi, không bị kiểm tr.a.

Nếu muốn luật không ch.ế.t yểu, nếu muốn người dân ủng hộ, chẳng còn cách nào khác là việc thực thi phải đảm bảo trước hết một cách công bằng! Trước hết là bằng việc kiểm tr.a x.ử lý – không phân biệt công tư/ biển trắng biển xanh/ nhân dân cán bộ.

Theo laodong