Dù tham nhũng, sai phạm lúc đương chức cũng không thể cắt lương hưu của cán bộ, kỷ luật tinh thần là quan trọng nhất

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng không thể tính chuyện cắt lương hưu khi kỷ luật cán bộ về hưu vi phạm lúc đương chức được.

Trả lời tại họp báo công bố luật chiều nay, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, khoản 5 điều 84 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ Công chức và luật Viên chức ghi rất rõ: “Mọi hành vi vi phạm của những người đã nghỉ hưu, thôi việc trong thời gian giữ các chức vụ đều xử lý theo quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể xử hình sự hoặc hành chính hoặc xử kỷ luật”.

'Không thể cắt lương hưu khi kỷ luật cán bộ vi phạm lúc đương chức'

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng: Kỷ luật về mặt tinh thần quan trọng nhất là danh dự, tư cách chức vụ.

Ông Thăng nêu rõ, hình thức kỷ luật gồm: Khiển trách, cảnh cáo và xóa tư cách chức vụ. Những mức kỷ luật này kèm theo hệ quả pháp lý. Cụ thể như thế nào luật giao Chính phủ quy định.

“Hệ quả pháp lý, các vấn đề liên quan cả vật chất, tinh thần là vấn đề rất phức tạp, khi thảo luận ĐBQH cũng có nhiều ý kiến. Có ý kiến nêu là cắt lương hưu nhưng lương hưu xây dựng trên quan hệ đóng hưởng, không thể nào tính chuyện này được”, Thứ trưởng Nội vụ phân tích.

Ông cho rằng, một số quyền lợi gắn với chức vụ đó như khám chữa bệnh, khen thưởng như trong thời gian giữ chức vụ đó có bằng khen, huân chương thì kỷ luật có thể xem xét chỗ này.

“Đó là kỷ luật cả về vật chất và tinh thần. Trong đó, tinh thần quan trọng nhất là danh dự, tư cách chức vụ. Việc này, luật giao Chính phủ quy định cụ thể”, ông Thăng nói.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp, thống nhất với Ban Tổ chức TƯ để xem xét sao cho hợp lý.

Công chức dùng bằng giả bị kỷ luật vô thời hạn

Theo luật mới quy định về kỷ luật cán bộ, công chức, có 3 loại thời hiệu xử lý kỷ luật: 2 năm, 5 năm và các trường hợp không áp dụng thời hiệu (cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp).

Luật lần này cũng nâng thời hạn xử lý kỷ luật lên 90 ngày và 150 ngày thay vì 60 ngày và 90 ngày như hiện hành. Đồng thời, luật bổ sung quy định thời gian điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự không được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật.

Luật cũng quy định rõ việc bổ nhiệm khi bị kỷ luật là không bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng nếu bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương; không bổ nhiệm chức vụ trong 24 tháng nếu bị kỷ luật giáng chức, cách chức.

Thứ trưởng Thăng cũng cho hay, về đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, luật lần này bỏ cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực” trong mức “hoàn thành nhiệm vụ”; đồng thời bổ sung nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm thông qua một số công việc, sản phẩm cụ thể.

Đối với công chức lãnh đạo, quản lý còn phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và không cao hơn mức xếp loại của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

Về tuyển dụng công chức, luật mới bổ sung xét tuyển đối với người học theo chế độ cử tuyển, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ tài năng.

Luật có hiệu luật từ ngày 1/7/2020.

Vietnamnet