“Giành giật trái tim khối óc” – chiêu trò “diễn biến hòa bình” ở lĩnh vực văn hóa

Trong lịch sử loài người, trong mọi cuộc chiến tranh xâm lược trên thế giới đều có chung một đặt điểm đó chính là sức mạnh quân sự chỉ là khâu đột phá, còn sức mạnh văn hóa mới giúp đảm bảo cho quá trình một cuộc xâm lược hoàn tất.

Trong mọi cuộc chiếm xâm lược lãnh thổ chỉ có ý nghĩa khi buộc các dân tộc bị xâm lược từ bỏ văn hóa riêng vốn có, đi theo những văn hóa áp đặt, giúp chúng dễ cai trị. Lịch sử Việt Nam đã hoàn toàn cho thấy rõ những biểu hiện đó khi thực dân phương Bắc hay Pháp, Mỹ đều áp dụng để “giành giật trái tim khối óc” người Việt.

Chẳng hạn như khi quân Minh sau khi xâm lược Việt Nam (1406 – 1407) chúng cho phá hủy tất cả những tài liệu, những sách vở, nhằm tiêu diệt tận gốc văn hóa Việt Nam để phục vụ cho việc dễ cai trị; Sau khi chiếm được Hà Nội, thực dân Pháp đã cho phá dỡ chùa Báo Thiên để xây dựng cơ sở thờ tự Công giáo, các chùa chiền khác ở khắp Việt Nam đều bị phá bỏ và thay vào đó là nhà thờ Công giáo hoặc cơ quan thống trị.

Nhìn chung, khi các biện pháp cưỡng bức bạo lực tỏ ra yếu kém, thiếu hiệu quả thì cuộc xâm lăng quân sự sẽ đi liền với cuộc xâm lăng văn hóa. Vì thế không ít dân tộc đã bị mất dần các giá trị văn hóa trên chính Tổ quốc mình, khi không thể vượt qua được cuộc chiến “bức tử văn hóa” và “giành giật trái tim khối óc” của kẻ xâm lược.

Các thế lực đang sử dụng chiêu bài tấn công văn hóa để “mở đường” cho cuộc chống phá

Thời đại ngày nay, “diễn biến hòa bình” một trong những chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động đang cố gắng dùng biện pháp “phi vũ trang” để chống phá, nhằm mục đích lật đổ chế độ chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam.

Cuộc chiến “diễn biến hòa bình” là một cuộc chiến lược tổng hợp, thực hiện các biện pháp chiến tranh bằng tâm lý, gián điệp, bóp ngặt kinh tế, suy yếu đạo đức, niềm tin… Với cách thức “không đánh mà thắng” thực chất chỉ là không dùng súng, còn các nước đế quốc, thế lực thù địch vẫn sử dụng các công cụ như mạng xã hội để tấn công dưới các chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo,… và đặc biệt là ở mặt trận văn hóa, nơi giá trị đạo đức tạo nên nét riêng, bản sắc dân tộc tạo nên sức mạnh và tính đoàn kết của dân tộc Việt Nam bao đời qua.

Hiện nay, ngụy trang dưới vỏ bọc “tự do hóa kinh tế”, “dân chủ hóa chính trị”, “hội nhập hóa nền văn hóa”,… để các thế lực thù địch tấn công Việt Nam. Nhằm thay đổi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, để đòi hỏi quyền đa đảng, đa nguyên, để đòi hỏi phải áp đặt, khuôn mẫu những giá trị “tinh túy” của phương Tây với đặc điểm giá trị xã hội, văn hóa hiện tại của Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên “diễn biến hòa bình” lại lấy văn hóa làm trọng điểm tiến công, bởi khi tấn công được văn hóa chúng có thể làm tạo nên sự chệch hướng xã hội ở Việt Nam. Cuộc tiến công văn hóa của “diễn biến hòa bình” hiện nay có thể nhận thấy rõ nét ở việc thủ đoạn của chúng là áp đặt các giá trị phương Tây vào văn hóa riêng của người Việt; thủ đoạn sử dụng công cụ truyền bá thông tin để gây ra sự hoang mang, mất phương hướng trong đời sống tinh thần, trong tâm lý cộng đồng, trong tư tưởng đạo đức của từng người Việt…

Thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ở mặt văn hóa của các thế lực thù địch hiện nay là tìm cách khơi dậy, thẩm thấu những bản năng thấp hèn, chạy theo lợi ích vật chất, vào các giá trị tốt đẹp của xã hội, lối sống, con người, cộng đồng.

“Diễn biến hòa bình” và cuộc tiến công ở lĩnh vực văn hóa của thế lực thù địch hiện nay được đặt trong bối cảnh một thế giới đầy biến động. Khi chiến tranh lạnh kết thúc; tốc độ mạng xã hội phát triển ngày một nhiều; thế giới nổi lên những kẻ tham vọng chính trị – kinh tế; tình trạng xung đột tôn giáo, sắc tộc,… diễn ra khiến nhiều quốc gia càng trở nên bất ổn.

Đánh vào lòng người (tâm công kế) là chiến thuật đặc sắc vốn tồn tại rất lâu ở nền văn hóa Phương Đông. Chính dân tộc Việt Nam cũng nhờ vào chiến thuật này mà có thể “tay không bắt giặc”, Nguyễn Trãi và Lê Lợi chính là những người tạo nên chiến thuật nghệ thuật quân sự độc đáo trong sử Việt.

Còn hiện nay, cuộc tấn công văn hóa trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ở Việt Nam thể hiện rõ nét qua cách thức của chúng như: truyền bá thông tin về văn hóa sai lệch, “mùi vị văn hóa phương Tây”, “dân chủ”, “nhân quyền”, sự tự do vô bờ bến của phương Tây,…

Từ hành động tạo nên sự mơ hồ, đến định hướng tư tưởng sai lệch và sau cùng là ý thức chống đối. Qua đó, người Việt nếu rơi vào chiêu trò của chúng, sẽ dễ đánh mất chính mình, xa rời cộng đồng, tha hóa, phá vỡ và phản bội lại chính nền tảng tinh thần, giá trị văn hóa của dân tộc.

Các nhóm thế lực thù địch đang tấn công mạnh mẽ về văn hóa, chúng đang cố gắng tạo ra cho người Việt như một thứ ma túy đầy cám dỗ. Hơn 45 năm trước, trải dài trên khắp Việt Nam là trái bom chứa TNT mà Mỹ trút xuống, thì hiện nay Việt Nam lại tràn ngập những “trái bom thông tin” được rải xuống từ các website, Facebook, Blog, Youtube,… của các nhóm thế lực này.

Trong công cuộc đổi mới, Việt Nam vẫn đang cố gắng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Chúng ta lâu nay vẫn luôn hướng tới sự cố gắng “hòa nhập nhưng không hòa tan” để hướng tới một môi trường văn hóa – xã hội lành mạnh và lòng tự tôn dân tộc, một bộ “gen di truyền” hoàn chỉnh của văn hóa.

Nền văn hóa hiện tại đã và đang tạo nên niềm tự hào là người Việt Nam, vì thế trước những thách thức của thời đại, trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các nhóm thế lực thù địch, mỗi người Việt Nam cũng là một người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Hãy cùng nhau giữ gìn những nét đẹp riêng của bản sắc dân tộc, cùng nhau xây dựng tính đoàn kết và tự tôn. Để không chỉ chống lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc văn hóa, bôi nhọ văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo,… của người Việt, mà còn để khẳng định bản sắc, tính đoàn kết và tự tôn của dân tộc Việt.

Đinh Lực (ButDanh.net)