Có Chính phủ nào chu đáo như Chính phủ Việt Nam không?

Tại sao tôi hỏi câu hỏi này?

Trong mấy ngày qua. D.ịch bệnh covid-19, k.h.ủ.ng h.o.ả.ng niềm tin thì ai là người đứng ra giải quyê’t? Ai là người đưa bà con từ vùng d.ị.ch về lo chỗ ăn chốn ở, mỗi bữa cơm bao nhiêu tiền, тнυố¢ men bao nhiêu viên, кнẩυ phần ăn đúng bằng một chiê’n sĩ bộ đội.

Rồi ai là người vừa lo ngoại giao vừa lo tìm đầu ra cho nông sản ùn ứ ngoài cửa кнẩυ, bà con nông dân có gì, chính phủ hơn ai hết chịu trách nhiệm cao nhất.

Rồi ai là người một mặt kích hoạt hệ thống phòng d.ị.ch, một mặt ổn định tình hình thị trường bị đẩy giá cao trong dịp này.

Thủ tướng lo bạc đầu, một ngày 8 lần họp tới tận khuya, mặt mũi bơ phờ, phó Thủ tướng chạy như con thoi từ tỉnh này tới tỉnh kia để đôn đốc, uỷ lạo cán bộ, ủng hộ tinh thần bà con nhân dân.

Trong khi chính phủ các nước đều làm tiền trên sự an nguy của công dân nước đó còn chúng ta thì sao? Miễn phí hết.

Bà con thấy thế nào? Có Chính phủ nào chu đáo như Chính phủ Việt Nam không?

Nhiều người sẽ nói đó là nghĩa vụ và là trách nhiệm thiêng liêng đặt trên vai họ. Ừ cũng đúng. Nhưng đừng nghĩ đứng ở vị trí cao đó chỉ tay năm ngón thì sướng, thử ngồi 1 ngày vào vị trí đó rồi xem cảm giác thế nào, lo 1 cái gia đình đã mệt rồi đằng này lo hơn 30 triệu gia đình. Tôi không khóc mướn, đơn giản tôi thấu hiểu giá trị của việc quản lý thế nào. Bạn chăm 1 gia đình đầu cũng đủ bạc huống chi cả 1 nước. Ban bệ bao nhiêu so với số dân khổng lồ dễ bị lay theo chiều gió, dễ bị dụ dỗ, dễ bị đ.â.m thọc.

Rồi bà con sáng mắt chưa. Tụi lưu vong hải ngoại và dân chủ trong nước đã giúp đỡ gì cho bà con chưa hay chúng ra rả tung t.in g.iả để bà con h.o.a.n.g m.a.n.g, chúng nói xấu x.uyên t.ạc đủ đường để trục lợi rồi thậm chí chúng cầu nguyện cho d.ị.ch b.ệ.n.h bùng pha’t để kinh tế khốn đốn, an ninh suy sụp, đó mới là cái đích chúng nhắm tới chúng là loài k.hát m.áu tanh lòng, chả bao giờ chúng t.h.ư.ơ.n.g người trong nước hay chỉ toàn mắng chửi rồi cay cú, nhìn đất nước nguy khốn mà cười ha hả.

Với chúng chỉ thèm khát dã tâm làm loạn đất nước này lên. Chúng hô hào đóng biên, để kinh tế suy sụp. Chúng làm quá tình hình lên để bà con h.o.a.n.g m.a.n.g rồi ùn ùn đổ tới b.ệ.n.h viện. Không nhất thiết phải là corona. Chỉ cần 1 b.ệ.n.h cúm thông thường với lời đồn ác ý thì không có b.ệ.n.h viện nào chứa đủ số “b.ệ.n.h nhân” như dân số Việt Nam đâu.

Bà con thấy trong mấy ngày quá có ông bà dân chủ nào dang tay ra giúp, có thằng nào mua кнẩυ trang pha’t chưa hay chúng trốn biết núp sau bàn phím xuyên tạc k.í.c.h đ.ộ.n.g.

Chỉ có nhà nước, quân đội căng mình giữa trận chiê’n, giữa biên giới rừng thiêng nước độc, trong cái giá rét tháng này canh cho biên giới vững vàng.

Bà con hãy nên nhớ chỉ có dân tộc này đùm bọc lấy dân tộc này. Còn lại bên ngoài chỉ là kẻ thù núp sau màn nhung “ngoại giao”.

Tín Trương