Chiếc áo cũ và nhân cách giản dị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch Hồ Chí Minh định nghĩa: “KIỆM là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”.

Chiếc áo cũ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người cũng giải thích: “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không cần tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm.”
Người cũng chỉ rõ: “Việc đáng tiêu mà không tiêu, là bủn xỉn, chứ không phải là kiệm. Tiết kiệm là phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong một giờ, mà kéo dài 2, 3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu, là xa xỉ. Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ. Vì vậy xa xỉ là có tội với tổ quốc, với đồng bào.”
Chiếc áo khoác mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã và còn đang dùng hơn 5 năm qua, nay đã cũ rách rồi.
Nhiều người nghĩ rằng, với cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì chuyện ăn sang mặc đẹp là rất bình thường như đối với các Nguyên thủ Quốc gia trên thế giới. Thậm chí, chuyện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ăn sang mặc đẹp thường ngày là chuyện cần phải thể hiện ra bên ngoài để nhận được sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế và người dân trong nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bạn học

Không! Đồng chí Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ nghĩ và làm như thế.
Người luôn biết, luôn cảm nhận, luôn thấu hiểu những khó khăn, thách thức của Tổ quốc trước những cơn sóng dữ và nỗi nhọc nhằn của dân tộc trước quốc nạn tham nhũng, lợi ích nhóm; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì hơn ai hết, Người đang gánh trên vai trọng trách nặng nề của một Thuyền trưởng lái con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn, Người đang làm tất cả để khát vọng của mọi người “Việt Nam sánh vai cùng cường quốc năm châu” trở thành hiện thực.
Để làm được những điều tốt đẹp cho Tổ quốc và nhân dân, chính đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đã ký các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tất nhiên!
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Người đứng đầu thì phải làm gương trước các đồng chí đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hơn 5 năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn “Nói đi đôi với làm”. Người đã làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu nhiều việc rất cụ thể, điển hình nhất là chống tham nhũng “không có vùng cấm”.
Sau thành công Đại hội XII của Đảng ta, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội XII tín thác giao trọng trách Người đứng đầu Đảng Cộng sản, Người tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng. Dưới sự lãnh đạo của Người, các vụ đại án tham nhũng được xử lý kịp thời, nghiêm minh, hợp lòng Dân. Một số cán bộ đảng viên suy thoái biến chất thành ác ôn, thành “giặc nội xâm” đã bị xử lý như: Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh, Phương Minh Hòa, Đinh Ngọc Hệ, Trần Bắc Hà,… Niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng ngày càng sắc son, sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân ngày càng chắc bền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Bên cạnh đó, có việc rất đời thường là phải TIẾT KIỆM, vì “Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ. Vì vậy xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào.”.
Chẳng phải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng, trực quan, sinh động nhất về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó sao!
Chẳng phải trái tim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn cùng nhịp đập với các đồng chí chúng ta đó sao!
Chẳng phải trong tâm Người luôn thổn thức, luôn trăn trở vì cuộc sống của đồng bào chúng ta đó sao!
Chúng ta đã có vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam – Nguyễn Phú Trọng với nhân cách giản dị, với tấm lòng luôn vì dân vì nước.
Người xứng đáng là điểm tựa vững chắc, là nơi gửi trọn niềm tin sắc son, là niềm tự hào của đồng chí, đồng bào chúng ta!

(Theo Facebook Nguyễn Đệ)