Phát hiện các đề tài nghiên cứu của Sở sai phạm hàng trăm triệu đồng

Thanh tra vừa có kết luận về PCTN gắn với tài chính ngân sách và kinh phí thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học tại Sở KH-CN tỉnh Kiên Giang

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2015 – 2017, qua kiểm tra 30/53 đề tài, dự án cấp tỉnh, đoàn thanh tra phát hiện 24 đề tài, dự án có sai phạm.

phat hien cac de tai nghien cuu khoa hoc sai pham hang tram trieu dong hinh 1Phát hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang sai phạm hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể có 5 đề tài, dự án đã xử lý ngưng nhưng chưa tổ chức xác định khối lượng công việc, sử dụng kinh phí, nguyên nhân và chưa thanh quyết toán số tiền đã cấp hơn 1 tỷ 320 triệu đồng; 6 đề tài dự án thanh quyết toán sai quy định, vượt định mức với số tiền hơn 188 triệu đồng. Ngoài ra sau khi kiểm tra đối với 7 đề tài cấp tỉnh xử lý ngưng trước năm 2015 nhưng quyết toán trong giai đoạn 2015 – 2017 phát hiện có 3 đề tài sai phạm trong thanh quyết toán hơn 23 triệu; chưa xác định rõ nguyên nhân khách quan ngừng thực hiện trong biên bản xác định nội dung, kinh phí.

Qua kiểm tra 14/78 đề tài, mô hình cấp cơ sở phát hiện 12 đề tài có sai phạm về trình tự thủ tục, thanh quyết toán sai quy định, hết thời gian quy định nhưng chưa bàn giao sản phẩm.

Đối với các đề tài, dự án ngưng, tồn đọng trước năm 2015 có tổng kinh phí đã cấp hơn 2 tỷ 732 triệu đồng. Qua kiểm tra phát hiện 13 đề tài, dự án có sai phạm về trình tự thủ tục và kinh phí đã tạm ứng chưa thanh toán số tiền gần 1 tỷ 230 triệu đồng. Trong đó, 5 đề tài không có chứng từ thanh toán kinh phí đã cấp với số tiền hơn 728 triệu đồng (2 đề tài chưa hoàn thành sản phẩm và 1 dự án sau khi kết thúc giai đoạn 1 không tiến hành đánh giá nghiệm thu dự án, thực hiện giai đoạn 2 không tổ chức thẩm định kinh  phí dự án). 6 đề tài đã hết thời gian thực hiện nhưng không hoàn thành sản phẩm của đề tài, chưa có văn bản xử lý ngưng và không có chứng từ thanh toán kinh phí đã cấp hơn 376 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 216 triệu đồng sai phạm trong thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài giai đoạn 2015 – 2017. Đối với các đề tài ngưng, tồn đọng trước năm 2015 nhưng chưa quyết toán, qua thanh tra các đơn vị đã khắc phục được gần 164 triệu đồng trong tổng số gần 1 tỷ 230 triệu đồng; Kiến nghị UBND tỉnh giao Giám đốc Sở KHCN chỉ đạo các đơn vị liên quan và các phòng nghiệp vụ của Sở khẩn trương thanh quyết toán và thu hồi sản phẩm đúng quy định.

(Theo VOV)