Ông Bộ trưởng “Dở hơi cám lợn” Trần Tuấn Anh

Nghe nhiều cán bộ ở các bộ ngành không ưa, cứ bảo ông Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh “dở hơi cám lợn”. Từ khi lên làm bộ trưởng đến giờ, toàn chỉ đạo làm những việc có lợi cho doanh nghiệp làm cán bộ mất ăn.


Thời ông Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng làm gì có chuyện đó. Doanh nghiệp muốn kinh doanh cái gì cũng phải qua “máy soi” điều kiện đầu tư kinh doanh. Mà mấy tờ giấy phép con đó làm cán bộ no cái bụng, còn doanh nghiệp thì méo cái mồm.

Ông Trần Tuấn Anh thì đi ngược lại, cắt giảm đến hơn 70% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh lực quản lý nhà nước thuộc Bộ Công thương. Những lĩnh vực khác không thuộc bộ quản lý thì cắt giảm 14% điều kiện đầu tư kinh doanh. Hỏi sao cán bộ không thấy chướng tai gai mắt.

Cả nước có 3 bộ ráo riết cắt giảm, cắt 900 điều kiện đầu tư kinh doanh thì Bộ Công thương dẫn đầu cắt đến 675 điều kiện đầu tư kinh doanh. Cha nội Trần Tuấn Anh chơi kiểu đó thì doanh nghiệp vỗ tay nhưng cán bộ quản lý thì vao mỏ, hết đường kiếm ăn, hết hạch sách hành doanh nghiệp khi vin vào tờ giấy phép con. Bộ Công thương chơi kiểu này mang tính lịch sử nè. Ai đời cái cần câu cơm cho cán bộ mà đem đi bẻ gãy hết.

Thủ tục hành chính thì chả còn chỉ đạo anh em phải đơn giản hóa để phụng sự doanh nghiệp. Ô hay, làm quá coi chừng bị trùm mền oánh tập thể. Phải chi đất nước mình có thêm nhiều bộ trưởng vậy cho dân nhờ.

(Theo Vo Duc Phuc)