Nhất thể hóa – có phải ông Nguyễn Phú Trọng nói hai lời?

BBC Tiếng Việt, VOA Tiếng Việt, RFA rồi trang blog Dân làm báo của Việt Tân phát biểu trên trang fb cá nhân nhai đi nhai lại luận điệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng dường như “nói hai lời”. Theo họ, dường như vào năm 2015 ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trên báo Lao động và báo VTC đăng lại rằng ông phản đối phương án nhất thể hóa để rồi bây giờ ông Trọng lại đồng tình!

Số là từ năm 2015, báo Lao động tường thuật buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội. Bài báo này đặt tít là “Tổng Bí thư: “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?”. Phải nói luôn rằng báo Lao động đặt tít như vậy thể hiện sự kém cỏi trong nghiệp vụ làm báo bởi câu nói này không thể hiện hết bản chất quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trang VTC News đăng lại bài của Lao Động, bài viết tại đường dẫn: https://vtc.vn/tong-bi-thu-bi-thu-kiem-chu-tich-thi-to-qua-ai-kiem-soat-ong-d205961.html
cũng với tít “Tổng Bí thư: “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?”

Thật đáng trách, gần đây cả báo Lao động và báo VTC News đều đồng loạt gỡ bài báo này mà không ghi rõ lý do khiến cho cộng đồng không thể biết thực chất trong nội dung bài báo đó nói gì. Còn mấy tay anh chị dân chủ mừng húm, như vớ được vàng khi chuyền tay nhau cái hình chỉ còn cái tít bài báo “Tổng Bí thư: “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?”!

Thế nhưng sự thật là nguyên văn câu nói của Tổng bí thư năm 2015 hoàn toàn khác với thời điểm năm 2018 này. Cụ thể, nguyên văn câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đây là vấn đề đã được Trung ương bàn nhiều lần. Một số tỉnh, thành cũng đã tổ chức thí điểm không tổ chức HĐND ở một số nơi. Nhưng thực tế Nhân dân là người làm Chủ, ở đâu có Nhà nước ở đó phải có giám sát của Nhân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông? Ở Trung ương thì Quốc hội giám sát Chính phủ, còn ở địa phương HĐND giám sát hoạt động của chính quyền địa phương”. Rất may là trang điện tử VNTP của tỉnh Sơn La có chép lại bài báo này.

Link bài của trang VNTP Sơn La, http://sonla.vnpt.vn/detail/tong-bi-thu-bi-thu-kiem-chu-tich-thi-to-qua-ai-kiem-soat-ong/778935/l0

Hẳn bạn đọc còn nhớ, thời điểm 2015, có một số người đề xuất tổ chức thí điểm mô hình chính quyền địa phương là định bỏ cả Hội đồng nhân dân, rồi nhất thể hóa chức danh Chủ tịch và Bí thư… Khi đó sẽ tập trung quyền lực về 1 người, không còn Hội đồng nhân dân giám sát công việc của người đó. Điều này Tổng Bí thư KHÔNG TÁN THÀNH.

Chúng tôi xin nhấn mạnh thêm, ở đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thảo luận với cử tri là về Mô hình tổ chức chính quyền địa phương chứ không phải là Mô hình chính quyền Trung ương. Nhưng trong đoạn mà chúng tôi trích dẫn ở trên cũng có câu “Ở Trung ương thì Quốc hội giám sát Chính phủ…”. Câu này cho thấy, ngay tại thời điểm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không hề phản đối phương án “Nhất thể hóa” ở cấp Trung ương.

(Theo GG Tien Lang)