Muốn chống tham nhũng quan chức phải công khai tài sản ít nhất từ 3 đời để người dân giám sát!

Đại biểu Quốc Hội khẳng định muốn chống tham nhũng thì buộc phải công khai tài sản ít nhất từ 3 đời đem treo ở những nơi công cộng để công chúng nhìn thấy rõ ràng và người dân dễ dàng giám sát.

Đặc biệt là những đợt chuẩn bị bầu cử, Đại hội bắt buộc quan chức ra tranh cử hoặc được nằm trong danh sách ứng cử thì càng phải minh bạch tài sản để người dân họ tin tưởng. Tài sản cứ giấu diếm, đến khi trúng cử được vài 3 năm lại lòi ra một cái biệt phủ, rồi lại giải thích là đi nấu rượu, chạy xe ôm, buôn chổi đót thì dân làm sao tin. Pháp luật không cấm quan chức làm giàu chính đáng thế nhưng các quan lại cứ ấp úng, úp úp mở mở khi hỏi về đống tài sản không có nguồn gốc thì nói thẳng đấy là tham nhũng. Chứ đàng hoàng thì ngại gì mà không công khai.

Muốn biết được quan chức nào tham nhũng nhiều nhất thì cứ hỏi dân. Ta làm cái phiếu thăm dò kín trong nhân dân thì sẽ biết rõ ngay, chứ các đồng chí cứ ngồi phòng kín họp hành rút kinh nghiệm với nhau thì trăm năm nữa vẫn chưa lòi ra được ông tham nhũng nào. Chỉ có lắng nghe nhân dân, nghe họ phản ánh thì mới thấy rõ được thực trạng.

Bảo Anh