Kỷ luật Đảng đối với ông Trương Minh Tuấn: Moị thứ nhanh hơn dự kiến

Cách đây đúng 3 hôm, ngày 10/7, Ban bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến việc thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Cách đây đúng 3 hôm, ngày 10/7, Ban bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến việc thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tại cuộc họp quan trọng này, ngoài chỉ ra những sai phạm của ban cán sự đảng Bộ Thông tin & truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 như: Chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ Thông tin Truyền thông và Tổng công ty MobiFone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG.
Thì Ban bí thư cũng chỉ ra khá rõ các sai phạm trong vụ MobiFone mua cổ phần AVG được tổng công ty này công bố hồi cuối năm 2016.
Và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Trong đó dư luận thực sự quan tâm nhất tới trường hợp ông Trương Minh Tuấn, Bí thư ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông, người được xác định là có trách nhiệm chính đối với các sai phạm của Ban cán sự đảng bộ thông tin & truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.
Điều bất ngờ là chỉ cần có đúng 3 NGÀY SAU công bố của Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, cơ quan có trách nhiệm xử lý kỷ luật đối với cán bộ do cơ quan này quản lý đã thực hiện quyết định đối với các cá nhân liên quan trong đó có ông Trương Minh Tuấn.
Và với thẩm quyền xử lý về mặt đảng, với một sự kiên quyết và không có khoan nhượng Bộ Chính trị đã ra quyết định ông Trương Minh Tuấn bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo lẽ thường, quyết định xử lý về mặt đảng sẽ dọn đường cho các hình thức kỷ luật tiếp theo về mặt chính quyền. Qua theo dõi thì sau quyết định này, ông Tuấn sẽ vẫn là Bộ thông tin & truyền thông cho tới thời điểm Chính phủ tổ chức họp bàn và có quyết định kỷ luật chính thức đối với ông này.
Việc ông Tuấn được xử lý khá nhanh sau khi Uỷ ban kiểm tra Trung ương có tờ trình số 122-TTr/UBKTTW, ngày 6/7 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng TT&TT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Trương Minh Tuấn, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng TT&TT, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2015 – 2020.. vì thế đã nói lên rất nhiều điều. Lò chống tham nhũng chưa bao giờ nguội, sự lắng đi có tính thời điểm chẳng qua là nhất thời, là khoảng trống để những ai đang trên đà hoặc đang tham nhũng thấy đó mà liệu thân.
Sau quyết định xử lý với ông Tuấn, Bộ Chính trị sẽ có quyết định xử lý chính thức đối với ông Nguyễn Bắc Sơn, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng TT&TT nhiệm kỳ 2011 – 2016.
(Theo Mo Lang)