Khai trừ đảng viên vi phạm: kiên quyết thẳng tay với những người suy thoái

“…sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” (Nghị quyết 04-NQ/TW ngỳ 30/10/2016 về những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ).

Ngày 8/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp và thi hành quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với ông Trần Đức Anh Sơn – Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng. Theo đó, nguyên nhân bị khai trừ ra khỏi Đảng của ông Sơn là do đã có hành vi viết, đăng tải những nội dung sai sự thật, trái với quy định của Đảng, Nhà nước. Qua sự việc của ông Trần Đức Anh Sơn, một lần nữa chúng ta thấy được sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đã có những diễn biến hết sức phức tạp và vô cùng nguy hiểm. Đau xót hơn, không ít người có hành vi “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” lại là những quan chức cấp cao, những người được đào tạo chuyên sâu, bài bản, nắm giữ những vị trí cao trong cơ quan nhà nước.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”: quá đau xót!

Thời gian qua, Đảng ta đã khai trừ không ít Đảng viên do có hành vi vi phạm các quy định của Đảng, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Việc khai trừ ra khỏi Đảng với những người này trước hết đồng nghĩa với việc chúng ta bị mất đi đội ngũ cán bộ, tiếp đến là ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng.

Hồi cuối năm 2018, Đảng ta đã khai trừ ra khỏi Đảng GS, TS Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ 1996 đến 2005, giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức.

Gần đây nhất, hôm 08/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp và thi hành quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với Tiến sĩ sử học Trần Đức Anh Sơn – Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng.

Trường hợp của ông Chu Hảo và ông Trần Đức Anh Sơn là hai trong số không ít trường hợp cán bộ lãnh đạo bị suy thoái lập trường tư tưởng, đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, mất đi bản chất của người chiến sĩ cách mạng.

Về hậu quả của sự tự diễn biến, tự chuyển hoá, Đảng ta đã chỉ rõ trong Nghị quyết trung ương 4 khoá XII. Đây là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, khi những người có “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là cán bộ, nguyên cán bộ cao cấp; những người có học hàm, học vị cao, hậu quả của việc họ thoái hoá còn nguy hiểm và khôn lường hơn rất nhiều. Về bản chất, họ là người có năng lực, trình độ và ở một góc độ nhất định, họ là những người có uy tín. Chính vì vậy, sự chống phá của họ không chỉ thể hiện ở bề nổi mà họ còn chống phá trong bề chìm. Thông qua các bài nói, bài viết, các mối quan hệ, họ có thể tác động, ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách. Mặt khác, do có kiến thức, trình độ nên họ dễ dàng lồng ghép, hướng lái những ý kiến, quan điểm cá nhân vào các sản phẩm của mình, từ đó tác động, chi phối đến nhận thức của nhiều người khác.

Khi đội ngũ trí thức “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Thực tế, không ít giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, trí thức ở nước ta đang có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Ngay bản thân tôi, khi ngồi trên giảng đường đại học đã không hiếm lần được tiếp xúc với các thầy cô giảng viên có cái nhìn thù hằn với Đảng, với Nhà nước. Thậm chí, có giảng viên dạy về chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng nhưng lại thẳng thừng tuyên bố không tin vào chủ nghĩa Mác – Lenin, không tin vào con đường phát triển của đất nước. Điều này tiêm nhiễm, ám ảnh vào rất nhiều thế hệ sinh viên, hình thành nên những con người chỉ nhìn vào những tiêu cực bề nổi của xã hội để đánh giá bản chất chế độ.

Việc khai trừ một Đảng viên, đặc biệt là người có học hàm, học vị cao, có uy tín xã hội lớn ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các tổ chức phản động, chống đối xuyên tạc tình hình, bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta. Thậm chí, rất có thể những người bị khai trừ sẽ câu kết với các thế lực bên ngoài tiếp tục đẩy mạnh các hành vi chống phá. Vì vậy, Đảng ta cần đẩy mạnh công tác quản lý đảng viên. Cùng với đó, phải quan tâm một cách thường xuyên đến đảng viên để nhanh chóng phát hiện những biểu hiện sai lệch và uốn năn kịp thời.

Bảo An