Con của hạt trưởng kiểm lâm và Chi cục trưởng thuế nâng điểm bị đuổi học, trả về

Một thị trấn nhỏ như thị trấn Hát Lót (thuộc huyện Mai Sơn, Sơn La) có tới 9 thí sinh nằm trong ‘tốp 100’ thí sinh có điểm cao nhất tỉnh Sơn La mùa thi 2018, trong đó có hai thí sinh đạt điểm 10 môn lịch sử.

Trong quá trình tìm hiểu vụ g.i.a.n l.ậ.n thi cử tại tỉnh Sơn La, Tuổi Trẻ Online đã pha’t hiện nhiều chi tiết bất ngờ. Đó là trong danh sách “tốp 100” thí sinh có điểm thi cao nhất toàn tỉnh Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, chỉ riêng thị trấn Hát Lót của huyện miền núi Mai Sơn chiếm tới 9 thí sinh.

Trong số này, thí sinh mang số báo danh 14006416 có điểm thi ba môn toán – vật lý – ngoại ngữ lần lượt là 9,4 – 9,5 – 9. Sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo chấm thẩm định, điểm của em còn lại 4 – 3 – 2,2, tức là tổng chênh lệch giữa hai lần chấm tới 18,7 điểm.

Một thí sinh khác mang số báo danh 14006265 có điểm thi toán – lịch sử là 9 – 9,75. Điểm sau chấm thẩm định của em là 2,2 – 3,25, tổng điểm chênh lệch là 13,3.

Thí sinh số báo danh 14006132 cũng có điểm toán – lịch sử là 9 – 9,75, nhưng điểm thực sau chấm thẩm định tụt xuống còn 2,2 – 3,75. Tổng chênh lệch là 12,8 điểm.

Trường hợp thí sinh có số báo danh 14006619, em này có điểm toán là 9,6 và điểm lịch sử là 10. Chấm thẩm định, bài thi của em chỉ đạt 3,2 và 4,25 điểm tương ứng với hai môn. Tổng chênh lệch tới 12,15 điểm.

Thí sinh có số báo danh 14005933 cũng có điểm 10 môn lịch sử và 9,2 điểm môn toán, nhưng điểm thực bài thi chỉ là 4,75 và 5,6, tổng chênh lệch là 8,85 điểm.

Bảng điểm 9 thí sinh thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn trong số 44 thí sinh gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La

Ngoài việc nằm ở “tốp 100”, cả 9 thí sinh này đều có tên trong danh sách 44 thí sinh dính g.i.a.n l.ậ.n thi cử mà Công an tỉnh Sơn La đang điều tra. Đây là con em một số cán bộ ở Hạt kiểm lâm huyện và Chi cục thuế huyện Mai Sơn, con em một số gia đình kinh doanh tự do ở huyện này. Được biết, đây là một “nhánh” điều tra trong vụ g.i.a.n l.ậ.n thi cử tại Sơn La.

Mới đây, trong quá trình đa’nh giá v.ụ a’n, cơ quan tiến hành t.ố t.ụ.n.g tỉnh Sơn La đã có ý kiến đề nghị phải xem xét trách nhiệm và k.hởi t.ố điều tra một số cá nhân khác, trong đó có một người tên N.M.K.

https://tuoitre.vn/vu-gian-lan-thi-cu-thi-tran-nho-hat-lot-co-9-thi-sinh-lot-top-100-diem-cao-20190411184107456.htm