Chỉ có đào vàng lên bán mà Bồng Miêu lỗ còn nợ cả 1000 tỷ, trong đó tiền thuế hơn 100 tỷ!

Các báo đăng tin Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản, còn nợ 1000 tỷ đồng.Ôi choáng quá. Vì sao chỉ có đào vàng lên bán mà lỗ còn nợ cả 1000 tỷ , trong đó tiền thuế hơn 100 tỷ nhỉ?

Theo một bài báo của VTC hồi 8/2014 thì chỉ trong vòng 4 năm, từ 2008 đến cuối 2012, tổng lượng vàng tại hai nhà máy khai thác vàng lớn nhất nước ở Quảng Nam là Bồng Miêu và Đắk Sa của Tập đoàn Besra Việt Nam đã đào được hơn 4,430 tấn vàng. Số vàng đã bán hết, vậy tiền đâu?

Ngoài con số trên, khối lượng vàng đào được trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 tại hai nhà máy này vẫn đang là điều “bí mật”.

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tổng số tiền thuế các loại mà hai nhà máy khai thác vàng Bồng Miêu và Đắk Sa nộp vào ngân sách là hơn 650 tỷ đồng, sau khi đưa ra nước ngoài tiêu thụ hơn 4,430 tấn vàng thành phẩm.”

Rừng vàng biển bạc sao lại thế này?

(Theo Facebook)