Bộ Quốc phòng giải thể hàng loạt đơn vị

Một số cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Biên phòng, 14 Lữ đoàn công binh dự bị động viên, sáu trung tâm dạy nghề… đã bị giải thể.

Sáng 27/12, tại cuộc họp báo quý IV của Bộ Quốc phòng, đại tá Nguyễn Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, thời gian qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn chủ trì họp báo quý 4 của Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng đã giải thể, điều chỉnh tổ chức, biên chế một số đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (quân số giảm gần 3.000); giải thể 14 Lữ đoàn Công binh dự bị động viên thuộc bảy tổng công ty, gồm: 36, 319, Đông Bắc, Thái Sơn, xây dựng Lũng Lô, xây dựng Trường Sơn, Thành An.

Bộ cũng giải thể Ban Quản lý dự án 46, 47; sáu trung tâm dạy nghề – giới thiệu việc làm. 22 trường cao đẳng, trung cấp nghề trong toàn quân đang trong lộ trình này.

Theo đại tá Tấn, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại bốn cơ quan chiến lược làm điểm, giảm 10% biên chế. Trung tâm Gìn giữ Hoà bình Việt Nam được tổ chức thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Phòng Kiểm toán thành Kiểm toán Bộ Quốc phòng; tổ chức lại các cơ sở in trong quân đội…

Bộ cũng thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ tư lệnh 86), Trung đoàn 915 huấn luyện trực thăng thuộc trường Sĩ quan Không quân, sáp nhập bốn tạp chí Quân huấn, Nhà trường Quân đội, Dân quân tự vệ và Giáo dục Quốc phòng, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành tạp chí Quân sự Quốc phòng, thuộc Bộ Tổng tham mưu.

Thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020, Bộ đã sắp xếp và cổ phần hóa các doanh nghiệp, từ 109 xuống còn 17 doanh nghiệp, giải thể, điều chuyển nhiệm vụ quân sự của các doanh nghiệp, đại tá Tấn thông tin.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), quá trình điều chỉnh tổ chức của Bộ Quốc phòng được thực hiện theo tinh thần tinh gọn, mạnh, cơ động nhanh và sức chiến đấu cao; giảm đầu mối trung gian, sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng. Việc tổ chức biên chế, sắp xếp lại không làm ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của quân đội.

“Tuy phải thành lập mới một số đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng đã nghiêm túc thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, bảo đảm không tăng quân số. Đến nay, tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam được điều chỉnh tương đối hợp lý giữa các lực lượng, sức chiến đấu được nâng lên”, tướng Đức nói.

(Theo VnExpress)