Bắc Giang: Tái diễn tình trạng “chảy máu” tài nguyên, Chủ tịch huyện sẽ phải chịu trách nhiệm?

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn – nếu không kiểm tra, xử lý thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Yên Dũng chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, tiếp tục để hoạt động khai thác diễn ra dù trước đó đã có sự kiểm tra, nhắc nhở.

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang ngày 12/6/2018 đã có công văn số 1367/TNMT-TNKS gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng về việc kiểm tra, xử lý tình trạng lợi dụng việc nạo vét ao nuôi trồng thủy sản để khai thác khoáng sản đất sét trái phép tại địa bàn xã Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Công văn cho biết, ngày 11/6/2018, sở Tài nguyên môi trường nhận được thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí và người dân xã Yên Lư về tình trạng một số cá nhân lợi dụng việc đào ao nuôi trồng thủy sản tại địa bàn thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư đã vận chuyển đất sét trái phép đem đi bán, mặc dù trước đó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường đã có công văn số 1154/TNMT-TNKS ngày 23/5/2018 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn các huyện, thành phố và đã gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (tại công văn số 4549/UBND-TN ngày 27/12/2017), Sở TNMT đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng một số nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện (phòng TNMT huyện, công an huyện), UBND xã Yên Lư kiểm tra, xử lý tình trạng lợi dụng đào ao để khai thác khoáng sản trái phép trên; cương quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định nếu tái diễn (xử lý vi phạm hành chính với tình tiết tăng nặng, tịch thu phương tiện, thiết bị máy móc phục vụ khai thác);

Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Yên Lư trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đã để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài, mặc dù trước đó đã được Sở tài nguyên môi trường kiểm tra phát hiện, nhắc nhở nhưng cấp ủy, chính quyền xã Yên Lư không có biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn theo thẩm quyền.

Kết quả thực hiện các nội dung trên, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi Sở Tài nguyên môi trường trước ngày 20/6/2018 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 Hiện trường một vụ khai thác đất trái phép tại huyện Yên Dũng vào tháng 12/2017.
Hiện trường một vụ khai thác đất trái phép tại huyện Yên Dũng vào tháng 12/2017.

Tại Công văn số 4549/UBND-TN ngày 27/12/2017 về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6611/BTNMT-ĐCKS ngày 06/12/2017. Trước mắt, hoàn thiện báo cáo kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với những mỏ đất lớn theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xem xét, chấp thuận cho vận chuyển đất dư thừa đối với những hồ sơ đã tiếp nhận và đủ điều kiện theo quy định. Trong tháng 01-02/2018 tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị san gạt mặt bằng, hạ cốt nền, hồ sơ cải tạo hồ chứa nước, ao nuôi trồng thủy sản có vận chuyển đất dư thừa làm gạch hoặc san lấp mặt bằng mà không phải trường hợp thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận để kiểm tra, đánh giá hiệu quả. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước ngày 28/02/2018.

Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các dự án khai thác đất, đá, cát, sỏi, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền, cải tạo hồ chứa nước, ao nuôi trồng thủy sản và vận chuyển đất dư thừa trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho phép và các trường hợp UBND tỉnh Bắc Giang ủy quyền cho UBND cấp huyện kể từ năm 2018. Kết quả tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang theo quy định. Tham mưu, kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã không chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản ủy quyền, chấp thuận…

Công an tỉnh Bắc Giang được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an huyện, thành phố chủ động ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc bao che tiếp tay cho đối tượng vi phạm đối với hoạt động khai thác, vận chuyển đất, các phương tiện vận chuyển đất cơi nới thành thùng, quá khổ, quá trọng tải, trọng lượng trên đường, các đối tượng có hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ.

Cục thuế tỉnh Bắc Giang phải tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Giang biện pháp thu đủ thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực khoáng sản.

Đặc biệt, UBND các huyện, thành phố dừng ngay việc cải tạo các vùng đất trũng, cấy lúa một vụ thành hồ, ao, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lợi dụng việc san gạt mặt bằng, hạ cốt nền và cải tạo hồ chứa nước, ao nuôi trồng thủy sản để vận chuyến đất dư thừa đi làm vật liệu san lấp mặt bằng, đắp nền công trình xây dựng, làm nguyên liệu sản xuất gạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp xe chở khoáng sản quá khổ, quá tải trên địa bàn quản lý.

Trường hợp để hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn kéo dài mà không kiểm tra, xử lý thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngọc Hân – Anh Thế