Nguyễn Văn Thể

Cao tốc Bắc – Nam: Bộ GTVT đang ph òng th ủ cho Trung Quốc?

Kinh tế/ Cao tốc Bắc – Nam: Bộ GTVT đang ph òng th ủ cho Trung Quốc?

Không ai có quyền bắt Việt Nam phải mở thầu. Cũng không ai có quyền bắt Việt Nam phải nhất định chọn cho được người thắng thầu sau khi đã mở thầu. ___ Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Đối tác công – tư (PPP- Bộ Giao thông Vận tải),...