chủ quyền

Những ai đang bán rẻ Tổ quốc?

An ninh - Quốc phòng/ Những ai đang bán rẻ Tổ quốc?

“Có những người lúc đầu khi chưa có quyền lực thì tốt, nhưng sau đó, khi đã có quyền lực trong tay thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức có thể phản bội nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì ngai vàng của cá nhân”. Tổ...

Mưu kế Tàu phù trên biển Đông sớm thất bại ê chề

An ninh - Quốc phòng/ Mưu kế Tàu phù trên biển Đông sớm thất bại ê chề

Ở nước Tàu có một tryện cổ tích Ngu Công dời núi. Tóm tắt là anh chàng Ngu Công làm ngôi nhà quay mặt vào một ngọn núi, bị nhiều người chê. Thay vì phải xoay lại nhà, anh ta quyết chí dời núi đi bằng cách đào bới qua ngày này tháng khác,...