Nếu bà ANCY PELOSI làm Chủ tịch Hạ Viện: Eo biển Đài Loan và Biển Đông sẽ là mồ chôn TRUNG QUỐC

Bà Nancy Pelosi đã từng làm chủ tịch Hạ viện 02 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2007 đến 2011 ở hai đời tổng thống Mỹ, nửa nhiệm kỳ cuối của Bush con và nửa nhiệm kỳ đầu của Obama. Xét về quan hệ với Đài Loan trong thời kỳ bà Nancy Pelosi làm chủ tịch Hạ viện từ năm 2007 – 2011 thì ta thấy nổi lên một con số đáng ghi nhận trong việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Thời Bush làm tổng thống, đặc biệt ở nhiệm kỳ thứ 2 từ năm 2005 – 2009, Mỹ và Đài Loan đạt kỷ lục về các hợp đồng cung cấp vũ khí với doanh số 15,6 tỷ USD.
Thời Obama ở nhiệm kỳ đầu từ năm 2009 – 2013 và đặc biệt là khi bà Nancy Pelosi làm chủ tịch Hạ viện từ năm 2009 – 2011, doanh số bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan lên tới 12,2 tỷ USD.

Tuy doanh số cung cấp vũ khí Mỹ cho Đài Loan của Obama xếp sau Bush nhưng xét về mặt doanh số/thời gian thì thời Obama cao nhứt vì nó chỉ diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên, tập trung vào những năm 2009 – 2011 khi bà Nancy Pelosi làm chủ tịch Hạ viện.

Có thể thấy rằng, trong quá khứ, khi bà Nancy Pelosi làm chủ tịch Hạ viện thì doanh số mua bán vũ khí giữa Đài Loan và Mỹ là cao nhứt trong các đời tổng thống.

Vì vậy có thể dự báo rằng, nếu bà Nancy Pelosi tiếp tục được chọn làm chủ tịch Hạ viện dưới thời Donald Trump thì việc cung cấp vũ khí Mỹ cho Đài Loan sẽ nâng lên tầm cao mới. Sở dĩ trước đây Obama bỗng dưng xì hơi ở nhiệm kỳ 2 tổng thống vì phía Trung cộng lấy thương mại ra dọa Obama, làm đối trọng buộc Obama phải hủy những hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Hiện nay trong lĩnh vực thương mại, dũng sỹ Donald Trump đã vác kiếm vào tận hang ổ của Trung cộng để truy sát rồi thì xem như Trung cộng mất đi đối trọng để đánh đổi việc Trump phải dừng bán vũ khí cho Đài Loan như thời Obama ở nhiệm kỳ 2.

Đối trọng thương mại phá sản, đối trọng còn lại chỉ là Bắc Hàn với Kim Jong Un để đưa ra gay áp lực với Đài Loan. Tuy nhiên trong lúc này vai trò của Trung cộng trong việc giải giáp hạt nhân của Bắc Hàn đã bị Mỹ đánh giá rất thấp, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì và gia tăng lịnh trừng phạt Bắc Hàn mà không kỳ vọng vào tác động của Trung cộng vì Trung cộng rất thiếu chân thành trong vấn đề này.

Đây cũng là một trong nhiều lý do để Trump nhấc máy chúc mừng bà Nancy Pelosi khi đảng Dân chủ của bà thắng cử ở Hạ viện. Eo biển Đài Loan và Biển Đông sẽ là mồ chôn Trung cộng.

(Theo Fb)