Một cuộc thanh tra kỳ lạ, một văn bản q uái d ị của Bộ Công thương

Bộ Công thương sau đó vào cuộc thanh tra đoàn kiểm tra Con Cưng. Đoàn do ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ (Rất đặc biệt là không giao cho cơ quan thanh tra làm vụ này).

Sau 8 tháng chần đi, chần lại với 5 lần họp bằng các giấy mời dự họp đóng dấu mật (Mật ở đâu mà lắm thế, giấy mời cũng đóng dấu mật thì không hiểu nổi), kết quả đưa ra được là 1 văn bản yêu cầu rút kinh nghiệm không giống ai. Chắc trên đời chỉ có mình Bộ Công thương có thể thức văn bản này.

– 1. Không biết đây là quyết định kỷ luật hay thông báo?

– 2. Ông Trần Hùng chưa từng bị cách chức, chưa nghỉ hưu, chưa từng bị cho thôi chức vụ nhưng lại được trân trọng gọi là Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

-3. Văn bản viết “Nghiêm khắc phê bình và yêu cầu ông rút kinh nghiệm sâu sắc khi thi hành công vụ trong quá trình kiểm tra Công ty CP Con Cưng, không để xảy ra sơ xuất khi giải quyết công việc”. Nhưng không rõ rút kinh nghiệm điều gì? Không để xảy ra sơ xuất là sơ xuất nào?

-4. Chính vì không biết rút kinh nghiệm về cái gì nên văn bản chỉ gửi để ông Trần Hùng biết mà không yêu cầu cái gì thêm (không có để thực hiện). Không biết là ông Trần Hùng đã biết hay chưa?

Thế mà 1 thứ trưởng cũng có thể ký vào 1 văn bản quái dị thế này thì Bộ Công thương quả là khác thường.

NB Mai Thắng