Đám t a.ng ông Thứ trưởng Lê Hải An: Rất l.ạ!

Lễ hỏa t.á.ng ông thứ trưởng Lê Hải An…

Đọc bản cáo phó về đám m.a của ông thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An ta thấy có một điều lạ. Ấy là một đám m.a gấp rút, vội vàng như muốn làm cho xong.

Dù gì thì cũng là đám m.a của một ông thứ trưởng đương chức chớ đâu phải đám m.a của một anh tr.ộm chó tầm thường…

Đáng lý ra với tư cách của một quan chức chính quyền đương nh.iệm như ông An thì khi qua đời một cách b.í hi.ể.m như thế thì phải có những cơ quan chức năng vào cuộc với những cuộc điều tra rõ ràng, tỉ mỉ… và phải có những kết luận rõ ràng, dứt khoát của các cơ quan chức năng đó trước khi làm đám m.a cho người đó. Vì đó cũng là giữ gìn thể diện hay danh dự cho người đã khuất.

Không có những bản liệt kê dài lê thê thống kê các chức vụ, cấp bậc qua từng năm tháng của người quá cố. Không có danh sách các Huân huy chương được tặng. Không có một vài tên tuổi lớn sẽ đến dự đám hay phát biểu cảm xúc…

Nhưng có một điều lạ hơn cả là thông báo sẽ đưa ông cố thứ trưởng Lê Hải An đi hỏa t.á.ng. Lạ ở chỗ những ông quan chức thời nay có mấy ông chết đi mà lại đưa đi hỏa t.á.ng chứ không chôn cất linh đình. Không những đem đi chôn mà các ông quan chức còn được chôn ở những cái mồ mả to tướng, lăng mộ linh đình….

Lạ nhỉ….

FB Mai Tú Ân