Báo Tuoi tre oline lại tiếp tục muốn “treo giò”?

Trở lại sau phát treo giò 3 tháng, dường như tập thể Báo TT vẫn chưa dứt bệnh, cái bệnh tự diễn biến dẫn đến chống đối trong tư tưởng.

Xem các anh thợ viết đưa tin TBT Đỗ Mười từ trần, có đoạn: “Mang theo niềm thương tiếc của người dân Thủ Đô và nhân dân cả nước cùng bạn bè quốc tế”

Trước đến giờ, nếu thực sự tôn kính và thương tiếc người mất thì chỉ nghe người ta nói, người ta viết như vầy…”Ông A, bà E ra đi đã để lại vô vàn thương tiếc cho toàn thể người thân và bạn bè !”

Đằng này nó chơi lướt lấp từ và ngữ nghĩa: Bác Mười đem đi hết niềm tiếc thương của mọi người ?!? nghĩa là lúc bác đi, mọi người không ai còn có niềm tiếc thương gì cả, bác đem đi hết rồi.

Tinh vi nó cũng tinh vi vừa thôi, là thợ chữ nên chắc chắn nó biết nó viết gì, nó không nhầm đâu.

(Theo Tre Lang)