Ai bảo quân đội ta chỉ biết làm kinh tế thì lầm to

Trong thời bình, ngoại giao, trong đó có đối ngoại quốc phòng là một hoạt động quan trọng để ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chính vì vậy, trong giai đoạn đổi mới, công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được Đảng ta hết sức coi trọng. Bước chuyển là Hội nghị Trung ương 8 khoá IX đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, xác định bảo vệ Tổ quốc gắn liền với bảo vệ hoà bình, chúng ta phải bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chúng ta là bạn của các nước trên thế giới, chúng ta là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam phải đóng góp cho sự ổn định, hoà bình của thế giới, đó là tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tháng 5-2014, Việt Nam cử 2 sỹ quan đầu tiên tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Liên tục từ năm 2014 đến nay, chúng ta đã cử được gần 30 sỹ quan đi các nước châu Phi như Nam Sudan, Cộng hoà Trung Phi, Đến tháng 10 -2018, chúng ta đã triển khai thành công bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên tới Nam Sudan gồm 63 cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt lần này đoàn có 10 cán bộ chiến sỹ là nữ.

Trước mắt chúng ta tham gia vào lĩnh vực quân y, dự kiến chậm nhất tới năm 2020 sẽ đưa lực lượng công binh tham gia, quân số có thể lên tới 300 người.

Khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại nước ngoài, mỗi cán bộ, chiến sỹ sẽ là một sứ giả hòa bình, sứ giả văn hóa và là sứ giả của sức mạnh quân sự Việt Nam. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam thời gian qua đã hoàn thành xất sắc nhiệm vụ, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân nước bạn yêu mến, kính trọng.