Kinh tế Việt Nam

Vốn 100 tỷ: thành lập loại hình công ty nào cho phù hợp?

Kinh tế/ Vốn 100 tỷ: thành lập loại hình công ty nào cho phù hợp?

 Mình là người Việt Nam, bạn mình là người Hàn Quốc. Mình và bạn mình đang muốn cùng nhau góp vốn đầu tư lĩnh vực xây dựng mà cả hai đều chịu trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh. Mức vốn 100 tỉ mình giữ 45%, trụ sở sẽ đặt tại...