Thắng lợi đậm: sinh viên Hồng Kông chiếm 240 ghế trong tổng số 452 ghế hội đồng

Cho đến 4 giờ sáng nay (25/11/2019), sinh viên và cựu sinh viên Hồng Kông đã được 240 ghế trong tổng số 452 ghế hội đồng quận, phe Bắc Kinh mới được 28 ghế.

Như vậy, kết quả bầu cử hội đồng cấp quận đã có, phe dân chủ thắng áp đảo. Những người dân đã chính mình cầm lá phiếu bầu cử đã phản ánh đúng lòng dân và dân chủ tại Hồng Kông. Bất chấp mưu hèn kế b ẩn của Tập mang ra như cho tiền người đi bầu nếu bỏ phiếu cho những ứng cử viên bưng bô Tập. Tới những hành vi gi an l ận của nhà cầm quyền và phe Tập, họ định đổi thùng phiếu nhưng đã bị phát hiện.

Theo thông tin từ nhiều nguồn thì hiện nay phe dân chủ đã chiếm đến 240 ghế trong tổng số 452 ghế hội đồng quận chiếm 53%. Trong khi đó phe Bắc Kinh (Tập và Carrie Lam) chỉ chiếm 28 ghế, chiếm 6,2% ghế hội đồng quận. Số ghế còn lại là của nhóm trung lập khác. Đây là bước đầu thắng lợi thể hiện đúng khát vọng tự do, dân chủ của người Hồng Kông.

Kết quả là một cái tát thẳng vào mặt Tập, Carrie Lam và những nước đồng minh với Tập. Người dân Hồng Kông đã khẳng định được sức mạnh của dân chủ, lòng dân. Trước kết quả này chúng ta cũng không quên kết quả ngày hôm nay của Hồng Kông chính là máu và nước mắt của những sự hy sinh của hàng ngàn nhân mạng bị cảnh sát đen tàn sát, thủ tiêu, hơn 4 ngàn sinh viên và giới trẻ hiện đang bị bắt giam cầm qua phong trào biểu tình đòi tự do dân chủ vừa qua.

CHÚC MỪNG BƯỚC ĐẦU CHO NHÂN DÂN HỒNG KÔNG!

CẬP NHẬP MỚI NHẤT TỪ BBC
-Phe dân chủ thắng 278 ghế/ 452 ghế, chiếm 61,5% tổng số ghế.
– Phe Carrie Lam, Tập, ủng hộ Trung Quốc chiếm 42 ghế/ 452 ghế, chiếm gần 9,3% tổng số ghế.
– Còn lại là của phe trung lập

Nguồn: FB Nguyễn Đình Trọng