AVG

N.ự.c cười quan th.a.m cứ thích d.ạy đời thiên hạ

Góc độc giả/ N.ự.c cười quan th.a.m cứ thích d.ạy đời thiên hạ

Trong lớp học phòng chống th.am nh.ũng, cô giáo nói: hồi xưa, người ta đút l.ót quan bằng cái bao thư nho nhỏ. Dần dần, mức độ tham nh.ũng tăng lên, người ta để tiền vào vali. Bây giờ, thậm chí người ta còn chất tiền lên xe tải mang đến...