Sóc Trăng: 108 người nhà được bổ nhiệm làm lãnh đạo không có bằng cấp

Liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ công chức, có 108/550 hồ sơ khi bổ nhiệm không đáp ứng một hoặc một số tiêu chuẩn, điều kiện. Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pha’p luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm , tiêu chuẩn ngạch công chức và việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn từ năm 2014 đến 28/2/2017.

Năm 2014, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 122 công chức. Ngoài ra, trong giai đoạn thanh tra, Sóc Trăng đã tuyển dụng không qua thi tuyển đối với 30 trường hợp có kinh nghiệm công tác. Đồng thời xét chuyển 32 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Theo kết luận thanh tra, trong quá trình thi tuyển công chức, Sóc Trăng có sai sót trong việc chấm và cộng điểm một số bài thi môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ nhưng không làm thay đổi kết quả kỳ thi.

Trong giai đoạn thanh tra, còn có 5 trường hợp được tuyển dụng không qua thi do Giám đốc Sở hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, s.á.t hạch. Ngoài ra, Sóc Trăng không thực hiện trình tự xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện.

Cụ thể, 4 trường hợp được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Vĩnh Châu. Ngày 10/5, UBND thị xã Vĩnh Châu đã thu hồi quyê’t định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 4 trường hợp này. Ngoài ra, Sóc Trăng đã tuyển dụng không đúng quy định đối với 2 trường hợp và áp dụng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ nguồn theo đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006 – 2015.

Ngày 26/5, UBND tỉnh cũng thu hồi quyê’t định tuyển dụng 2 trường hợp này. Liên quan đến việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lai kéo dài thời gian giữ chức vụ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, có 108/550 hồ sơ khi bổ nhiệm không đáp ứng một hoặc một số tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, kê khai tài sản, thu nhập…

Một số hồ sơ không thế hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm bằng văn bản; một số trường hợp được thực hiện quy trình và ban hành quyê’t định bố nhiệm lại chậm. Ngoài ra còn có 14/68 hồ sơ công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở và 28/482 hồ sơ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ.

Theo kết luận thanh tra, Sóc Trăng vượt 1 Phó Chánh Văn phòng tại UBND tỉnh. Ngoài ra phòng Kinh tế – Vật liệu xây dựng thuộc Sở Xây dựng và phòng Quản lý và Công sản thuộc Sở Tài chính cũng vượt 1 Phó Trưởng phòng.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, x.á.c định trách nhiệm, x,ử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra những tồn tại, hạn chế.

(Nguồn: cafef)