Lãnh đạo công du nước ngoài như đi chợ: Mất bò mới lo làm chuồng

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng được xác định thực hiện các đoàn công tác nước ngoài hằng năm không khớp về kế hoạch đăng ký với Bộ Ngoại giao.
Các đoàn đi ngoài kế hoạch cũng chưa tuân thủ đầy đủ quy định về việc phê duyệt bổ sung.

Tại NHNN vẫn còn việc lãnh đạo đi công tác nước ngoài nhiều hơn 2 lần một năm. Có 55 lượt lãnh đạo các chi nhánh NHNN tại địa phương tham quan nước ngoài chưa đúng chỉ thị của Ban bí thư về đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm. Việc chống lãng phí và chỉ thị về tăng cường quản lý công tác các đoàn công tác nước nước ngoài. Hồ sơ giấy tờ chưa được dịch ra tiếng Việt khiến hoạt động quản lý theo dõi gặp khó khăn!

Danh sach lãnh đạo công du nước ngoài

Bên cạnh đó một số trường hợp cán bộ ngân hàng huỷ chuyến đi, đổi ngày đổi người do vấn đề khách quan khiến hãng vận chuyển phạt tiền dẫn đến chi phí bị phát sinh thêm. Thành phần tham gia đoàn khảo sát, học tập ở nước ngoài ở một số bộ ngành được mời tham gia thiếu tính chủ động và sự phối hợp trong việc đề cử người đi.

Tình trạng này được diễn ra phổ biến ở cả 6 tỉnh thành nằm trong diện kiểm tra, giai đoạn 2012-2016, gồm Thanh Hoá, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đồng Nai và Tiền Giang. Theo kết quả kiểm tra, trong số các đoàn công tác tỉnh xuất ngoại theo diện học tập, đào tạo, xúc tiến đầu tư… đa số được xác định là du lịch, thăm người thân, hoặc nghỉ không lương.

Cá biệt có tỉnh Đồng Nai, đa số các đoàn đi không nằm trong chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại theo hàng năm của tỉnh. Kinh phí đi công tác nước ngoài của Bộ Công Thương trong 5 năm gần gấp đôi Bộ Tài chính, với số người đi cũng gần gấp 3 lần

Bên cạnh đó, nhiều hồ sơ xuất ngoại không có bản chính của thư mời, không có văn bản chấp nhận của cơ quan chủ quản, gồm cả cán bộ trực thuộc ngành dọc như Công an, quân đội, hải quan, thuế… Chưa kể, nhiều đoàn sau khi kết thúc, trưởng đoàn đã không báo cáo lại kết quả chuyến đi.

Một số lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng được xác định đi nước ngoài quá 2 lần một năm. Cá biệt trường hợp phó bí thư tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh có năm đã đi tới 10 lần, gồm cả việc công, việc riêng, cả đối tác mời. Trong đó, giai đoạn 2012-2-16 có 134 đoàn (mỗi đoàn trên 10 người), với hơn 3.580 lượt cán bộ.

Theo Facebook