Giảm thủ tục, cắt giấy phép con: 'Cuộc cách mạng' lần thứ 3 ở Bộ Công Thương

Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018 phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) vừa được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành. “Cuộc cách mạng” thủ tục, giấy phép con lần thứ 3 này có nhiều bước cắt giảm mạnh mẽ những TTHC gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp (DN).

Đơn giản thủ tục các chương trình khuyến mại

Theo quy định của Bộ Công Thương, nhiều hồ sơ, thủ tục sẽ được dỡ bỏ khi DN muốn xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC).

Cụ thể, bãi bỏ thành phần hồ sơ: hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại; mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng. Thay thế Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật bằng Bản sao giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật. Bãi bỏ quy định về việc thông báo yêu cầu thương nhân hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ khi hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Thương nhân được lựa chọn một trong 3 cách thức đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm: Qua đường bưu điện, trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ công trực tuyến. Thời gian thực hiện đăng ký khuyến mại sẽ giảm từ 7 ngày làm việc hiện nay xuống 5 ngày làm việc trước khi triển khai hoạt động khuyến mại. Quy định này cũng được thực hiện tương tự với việc sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 hoặc từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính
Bộ Công Thương bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính

Riêng với hoạt động xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bãi bỏ quy định phải gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại. Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung chương trình đã được xác nhận để phối hợp quản lý.

Đồng thời, miễn thực hiện thủ tục thông báo thực hiện với một số trường hợp: chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; chỉ bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến. Thương nhân được lựa chọn 1 trong 4 cách thức nộp hồ sơ thông báo tới Sở Công Thương (qua đường bưu điện, trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, dịch vụ công trực tuyến, thư điện tử). Đặc biệt, được 1 lúc gửi thông báo thực hiện khuyến mại đến hộp thư điện tử của Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại (trước đây, thương nhân phải gửi hồ sơ giấy). Thời hạn gửi thông báo đến Sở Công Thương giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 3 ngày.

Các hoạt động xác nhận đăng ký, thay đổi, bổ sung tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại ở nước ngoài cũng như trong nước cũng được cắt giảm mạnh, giảm còn 7 ngày thay vì 10 ngày như trước.

Nhiều điểm mới về an toàn thực phẩm

Theo Quyết định 1408/QĐ-BCT, cơ sở kinh doanh thực phẩm muốn được Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT) sẽ được bãi bỏ tài liệu trong hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm: Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

Tương tự, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực cũng được bãi bỏ các tài liệu trong hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đồng thời, bỏ nội dung “diện tích nhà xưởng”, “hệ thống thông gió”, “hệ thống chiếu sáng’ tại Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2a quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT.

Giảm tối đa thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu

 “Cuộc cách mạng” thủ tục, giấy phép con lần thứ 3 này có nhiều bước cắt giảm mạnh mẽ những TTHC gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp.
 “Cuộc cách mạng” thủ tục, giấy phép con lần thứ 3 này có nhiều bước cắt giảm mạnh mẽ những TTHC gây cản trở cho hoạt động của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực XNK, bãi bỏ thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP. Giảm thời hạn từ 5 ngày xuống 3 ngày làm việc với thủ tục cấp và cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương quy định Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg.

Với hoạt động cấp Giấy phép gia công xuất khẩu có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT, bãi bỏ Văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành. Việc này các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm trao đổi ý kiến. Đồng thời, giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 10 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc.

Bộ Công Thương cũng giảm thời gian thực hiện TTHC từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày nếu muốn cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP.

Nhiều TTHC trong các lĩnh vực khác như quản lý cạnh tranh, kỹ thuật an toàn, kinh doanh rượu, năng lượng, điện, tiêu chuẩn đo lường cũng được cắt giảm mạnh mẽ.  Quyết định này tiếp tục khẳng định mục tiêu tạo môi trường hoạt động thuận lợi, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động của Bộ Công Thương.

Thông tin tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC (ParIndex) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức ngày 2/5/2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC được Bộ Công Thương hết sức coi trọng là công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức.

Bộ Công Thương xác định đây là một đầu vào quan trọng để chấn chỉnh hoạt động công chức, công vụ; kịp thời điều chỉnh các quy định hành chính bất hợp lý; tiếp thu các sáng kiến cải cách từ người dân, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, Bộ đã xây dựng nhiều kênh tiếp nhận phản hồi, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua: văn thư, email, Cổng thông tin điện tử,… Bộ có hơn 10 đường dây điện thoại nóng về TTHC, về thủ tục xuất nhập khẩu cũng như của các đơn vị chuyên môn khác.

Theo Quyết định số 1408/QĐ-BCT, sẽ có 54 TTHC nằm trong diện bãi bỏ, đơn giản hóa. Trong đó, bãi bỏ 12 thủ tục và đơn giản hóa 42 thủ tục đối với 10 lĩnh vực, tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Thông tư, 1 Thông tư liên tịch, 1 Quyết định của Thủ tướng và 7 Nghị định.

Bằng những cải cách cụ thể và thiết thực vì doanh nghiệp, Xếp hạng ParIndex 2017 của Bộ Công Thương đứng thứ 5/19;  Năm 2016 là 12/19 và năm 2015 là 18/19.

 Thùy Linh