“Ai né tránh, ai s ợ s ệt, ai ng ụy bi ện, ai nhịn để được yên ổn”?

Sáng qua Vietnamnet cho đăng bài viết “NHỊN ĐỂ ĐƯỢC YÊN ỔN LÀM GIẢM SỨC MẠNH CỦA VIỆT NAM”.

Nếu đấu tranh với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cần phải kết hợp hài hòa nhiều biện pháp, từ Ngoại giao, Dân sự cho đến Vũ trang và trên hết, có những điều thuộc bí mật Nhà nước, những toan tính chiến lược, kế sách… không thể phơi bày trên mặt báo.

Trong khi các lực lượng Hải quân, Bộ quốc phòng, An ninh, cùng đồng lòng với Nhà nước ta đang ngày đêm căng mình chống bão, thậm chí đổ cả máu ngoài biển khơi để bảo vệ chủ quyền đất nước thì các anh bút nô ngồi phòng lạnh gõ phím nhưng tư duy tiểu nhược, để phán rằng, “ta” (hoặc ai có trách nhiệm) đang NHỊN ĐỂ ĐƯỢC YÊN.

Trích trong Vietnamnet: “Mọi sự né tránh, sợ sệt, ngụy biện, “nhịn để được yên ổn” đều làm giảm sức mạnh lớn nhất của Việt Nam, sẽ gây hại cho Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình” (Hết trích).

anh PV à, tôi hỏi anh: “Ai né tránh, ai sợ sệt, ai ngụy biện, ai nhịn để được yên ổn”, hả, hả….hả?
Trưa qua anh lẳng lặng thay Tiêu đề, và sửa Nội dung thành một bài khác hòng xoá dấu vết.
Nhưng tiếc thay… chúng tôi nhanh hơn chụp màn hình, và bộ nhớ của Google vẫn lưu lại history.

Đề nghị Bộ 4T có hành động xử lý nghiêm túc, ngay và luôn với những PV như này.

(Nguồn: FB)

(Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của tác giả.)