2 Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An Thủ tướng miễn nhiệm là ai?

Thủ tướng vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền nghỉ hưu theo chế độ

Tại quyết định 1000/QĐ-TTg, Quyết định 1001/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Minh Thông, ông Huỳnh Thanh Điền để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khai mạc, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND đã miễn nhiệm và biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Lê Minh Thông và Huỳnh Thanh Điền được nghỉ hưu theo chế độ.

(Nguồn: Dân Việt)