TP.HCM

ĐẬP TAN ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG TỔNG BIỂU TÌNH DỊP MÙNG 2 THÁNG 9

Chính trị/ ĐẬP TAN ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG TỔNG BIỂU TÌNH DỊP MÙNG 2 THÁNG 9

Như đã trở thành quy luật, cứ mỗi dịp đất nước ta có những sự kiện lớn vế chính trị hoặc kỷ niệm những ngày lễ lớn như 30/4; 2/9… là y như rằng các thế lực chống phá và đám con nhang đệ tử ráo riết tăng cường các hoạt...