tổng bí thư

Xác định kẻ thù Trung Quốc xâm lược: Ý chí đã quá rõ ràng!

Chính trị/ Xác định kẻ thù Trung Quốc xâm lược: Ý chí đã quá rõ ràng!

Trong bối cảnh Trung Quốc thách thức cả luật pháp quốc tế khi không ngừng ngang ngược đưa lực lượng xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, đồng thời tự trút bỏ “tình hữu nghị thiêng liêng” giữa hai nước trong nhiều...